Nõustasime Eesti laevaehituskompaniid Baltic Workboats AS-i seoses kliendi poolt juhitava 23 valdkonna tegijast koosneva konsortsiumiga, mis arendab modulaarset ja poolautonoomset kaugjuhtimissüsteemiga mereplatvormi, mille saavad kasutusele võtta Euroopa mereväed.

Konsortsium võitis projekti koodnimetusega EUROGUARD elluviimiseks 65 miljoni euro suuruse rahastuse Euroopa Kaitsefondilt. Erinevateks missioonideks kohandatav järgmise põlvkonna disain võimaldab seda tüüpi laevu rakendada erinevates mereväe juhtimis- ja tugirollides. Prototüüp peaks valmima 2028. aastal. Merekatsetused viiakse läbi Eesti vetes koostöös Eesti mereväega.

Koostasime konsortsiumilepingu

Sorainen koostas 23 konsortsiumipartneri vahel sõlmitud konsortsiumilepingu ja toetas klienti konsortsiumilepingu läbirääkimiste jooksul. Konsortsiumileping reguleerib konsortsiumi juhtimismudelit, samuti konsortsiumi liikmete kasutatava ja nende poolt loodud intellektuaalomandi objektide omandiõigust ja litsentsimist.

Ülesanne oli ainulaadne väljakutse, sest EUROGUARD on Eesti ettevõtjate juhitud sedalaadi kaitsevaldkonna teadus- ja arendusprojektidest alles teine ning see on oma üldeelarve poolest märkimisväärne, kuuludes 10 suurima Euroopa Kaitsefondi poolt rahastatava projekti hulka. Klienti toetavad ka Kaitseministeerium ja Eesti merevägi, kellel on plaanis oma olemasolevat laevastikku moderniseerida, kusjuures EUROGUARDil võib olla selles keskne roll.

Meie kliendimeeskond

Kliendimeeskonda kuulusid partner Kaupo Lepasepp ning vandeadvokaadid Robin Teever ja Liisa Maria Kuuskmaa.