Minust

Konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni, ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühmade liikmena tegelen põhiliselt ühinguõiguse ja andmekaitse küsimustega, tururegulatsioonide, intellektuaalse omandi ning ühinemiste ja ülevõtmistega. Olen idufirmade valdkonna juht Eestis, samuti kuulun tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni (TMT) ning era- ja riskikapitali ärivaldkonna kliente nõustavatesse tiimidesse.

Mulle on oluline

Iduettevõtted. Olen aastaid olnud ärifestivali sTARTUp Day korraldustiimis ning aidanud luua iduettevõtetele Tartus viljaka kasvupinnase. Olen ka idufirmade valdkonna juht Eesti kontoris.

Tegevus vabatahtlikuna. Olen olnud mitme vabatahtliku organisatsiooni, sealhulgas AIESEC Tartu, Tartu Ülikooli Turundusklubi ja Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutuse, ning algatuse liige ning kuulunud nende juhatusse. Vean rahvusvahelise võrgustiku Global Shapers Community tegevust Tallinnas, mis ühendab muutuste juhtimisest huvitatud noori.

Liikumise ja organisatsiooni rajaja. Tartu Ülikoolis õppides olin üks liikumise OLE ROHKEM ja Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutuse põhiasutajatest. Meie eesmärk oli luua Tartus kõikidele tudengitele arendav keskkond. Oma tegevusega mõjutasime tuhandeid tudengeid, kutsudes neid üles olema oma õpingute ajal aktiivsemad, lõime üliõpilasorganisatsioonide võrgustiku ja koostasime neile arenguprogrammi. Kaheaastane kogemus sihtasutuse juhtimisel aitab mul praegu oma klientidest ettevõttejuhte paremini mõista.

Praktikakogemused. Soovides saada võimalikult palju erinevaid kogemusi, olen praktiseerinud Tartu Maakohtus, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuris ning Advokaadibüroos Derling ja Advokaadibüroos Jesse & Kalaus, kus ma pärast praktika lõpetamist asusin tööle juristina.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur