Minust

Annan klientidele nõu väga mitmekesistel teemadel – ühinguõiguse ja intellektuaalomandi küsimustest ühinemiste ja ülevõtmiste ning riskikapitalitehingute nõustamiseni. Mulle on väga südamelähedane startup-sektor, mispärast juhin meie büroo startup-tiimi Eestis ning panustan sektori arengusse ka riiklikul tasandil.

Mulle on oluline

Lai oskuste- ja teadmistepagas. Lisaks laialdastele kogemustele ühinguõiguse ja intellektuaalse omandi küsimuste ning riskikapitalitehingute ja ühinemiste ja ülevõtmiste vallas, toetan kliente ka konkurentsiõiguse, tururegulatsioonide, andmekaitse, tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni ning erakapitali investeeringute küsimustes. Ühtlasi annan õigus- ja maksunõu privaatklientidele. Mitmekülgsed teadmised ja kogemused võimaldavad mul pakkuda klientidele terviklikku ülevaadet eesseisvatest väljakutsetest ning detailideni läbi mõeldud tegevusplaani parimate võimalike lahenduste leidmiseks.

Startup-entusiast. Alates ajast, mil tudengina sTARTUp Day korraldamisele kaasa aitasin, olen aktiivselt Eesti startup-kogukonnas tegutsema jäänud. Meie büroo idufirmade tiimi juhina Eestis ning startupide tiimi regionaalse kaasjuhina töötan pühendunult selle nimel, et luua idufirmadele kasvamiseks hea pinnas – see hõlmab ka sektorile oluliste seadusmuudatuste eest seismist. Minu kogemustepagasisse startupide nõustamisel kuuluvad näiteks rahvusvaheliselt tuntud Bolti ja Veriffi nõustamised rahakaasamisvoorudes.

Intellektuaalse omandi ekspert. Usun, et intellektuaalne omand võib korraga olla vahend nii kaitseks kui ka ründeks ning tunnen läbi ja lõhki mõlemat poolt. Igapäevatöös toetan kliente kõiges, mis puudutab kaubamärke ja autoriõiguseid: kaubamärkide registreerimine ja vaidlused, autoriõiguste kaitseks ja üleandmiseks lepingute koostamine, rikkumiste lõpetamiseks nõudekirjade koostamine ning aitan võidelda kaubamärkide piraatregistreerimise ja ebaausa konkurentsi vastu.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur

Üritused

Näita kõiki