Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Töövaidlused

Esindame klientide huve nii vaidlustes riigiasutustega kui ka kõikides kohtuastmetes. Toetame oma kliente töölepingute ülesütlemise, lepinguliste suhete ümberkvalifitseerimise ning töötasu nõuetega seotud vaidlustes, sh küsimustes nagu tasustamata ületunnitöö, lahkumishüvitised ja preemiad. Kui vajate kaitset diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise süüdistuste eest, pöörduge meie poole vajaliku tõendusmaterjali väljaselgitamiseks. Me ei hoia oma teadmisi endale – meile meeldib neid jagada oma klientidega. Oleme alati valmis teile külla tulema ja teiega tööõiguse teemal vestlema.

Saame olla abiks

  • töösuhte lõpetamisega seotud vaidlused
  • töö- ja lisatasuvaidlused
  • suhted töötajate esindajatega
  • töölepingute ümberliigitamine
  • renditöötajate kasutamine
  • töösuhtejärgsete kohustuste (ärisaladused, konkurentsikeeld) täitmise järgimine
  • töötajate materiaalse vastutusega seotud vaidlused

Võta meiega ühendust