Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Töövaidlused

Esindame klientide huve nii vaidlustes riigiasutustega kui ka kõikides kohtuastmetes. Toetame oma kliente töölepingute ülesütlemise, lepinguliste suhete ümberkvalifitseerimise ning töötasu nõuetega seotud vaidlustes, sh küsimustes nagu tasustamata ületunnitöö, lahkumishüvitised ja preemiad. Kui vajate kaitset diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise süüdistuste eest, pöörduge meie poole vajaliku tõendusmaterjali väljaselgitamiseks. Me ei hoia oma teadmisi endale – meile meeldib neid jagada oma klientidega. Oleme alati valmis teile külla tulema ja teiega tööõiguse teemal vestlema.

Saame olla abiks

 • töösuhte lõpetamisega seotud vaidlused
 • töö- ja lisatasuvaidlused
 • suhted töötajate esindajatega
 • töölepingute ümberliigitamine
 • renditöötajate kasutamine
 • töösuhtejärgsete kohustuste (ärisaladused, konkurentsikeeld) täitmise järgimine
 • töötajate materiaalse vastutusega seotud vaidlused

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  VMF Latvia

  Esindasime metsamaterjali mõõtmise, kvaliteedihindamise ja katsetamise teenuseid osutavat ettevõtet töötajaga tekkinud vaidluses töölepingu lõpetamise, töölt kõrvaldamise ja keskmise töötasu hüvitamise üle. Kohus jättis kõik töötaja nõuded rahuldamata

 • Õigusnõustaja

  Bohnenkamp

  Esindasime rahvusvahelist rehvi- ja veljemüüjat kõik kohtuastmed läbinud vaidluses endise töötajaga, kes nõudis töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamist. Kohtud jätsid kõik töötaja nõuded rahuldamata

 • Õigusnõustaja

  Rahvusvaheline investeerimispank

  Esindasime rahvusvahelise investeerimispanga ja finantsteenuste osutaja Leedu teeninduskeskust Leedu ülemkohtusse jõudnud töövaidluses. Klient võitis ebapiisavate töötulemuste tõttu vallandamise üle peetud vaidluse, mis oli Leedu ülemkohtus esimene omataoline ning lõi tööõiguse vallas pretsedendi

 • Õigusnõustaja

  Megaron-E

  Esindasime Eesti ehitusfirmat vaidluses ehitusjuhiga, kelle tööleping lõpetati, kuna ta asus puhkusel ja hiljem vanemapuhkusel viibides tööle konkurendi ehitusjuhina, olles samas endiselt Megaron-E töötaja. Riigikohus jättis töötaja kaebuse rahuldamata ja leidis, et meie klient Megaron-E lõpetas töölepingu õiguspäraselt, kuna töötaja oli kaotanud tema usalduse

 • Õigusnõustaja

  Päästeamet

  Esindasime klienti töövaidluses, mille esemeks oli kuue kuu arvestuslik tööaeg ja töövõimetuspuhkusel veedetud aeg. Päästeamet maksis töötajale puhkusel oldud aja eest väiksemat palka. Töötaja kaebas otsuse peale, väites et koos palga vähendamisega peab tööandja vähendama ka igakuist tööaega. Riigikohus langetas otsuse Päästeameti kasuks. Tegemist oli märkimisväärse kaasusega, kuna ükski Eesti õigusakt taolist olukorda ei reguleeri

 • Õigusnõustaja

  Fitek

  Esindasime Balti riikides tegutsevat finantstehnoloogiafirmat töövaidluskomisjonis ja kahes kohtuastmes vaidluses raamatupidajaga, kes väitis, et töölkäimisega kaasneb reaalne oht töötaja tervisele. Kohtud otsustasid tööandja kasuks. Ehkki töötajal oli terviseprobleeme, polnud need tööandja põhjustatud ning tööandja töökeskkond töötaja tervist ei ohustanud. Seetõttu polnud töötajal õigust töölepingut tööandja poolsete rikkumiste tõttu üles öelda

 • Õigusnõustaja

  Taurage vald

  Esindasime Leedu valda töö- ja haldusõigusvaidlustes vallaasutuste juhtide töölepingute lõpetamise üle. Kohus jättis töötajate nõuded rahuldamata

 • Õigusnõustaja

  USA S&P 500 ettevõtte müügiesindus

  Korraldasime konfliktsete juhtkonnaliikmete töölepingute kiire lõpetamise, vältides kohtuvaidlusi ja makstes minimaalset hüvitist

Uudised