Veebiseminar: Aasta 2024 tööõiguses ja praktikas

Toimumiskoht: MS Teams
Toimumisaeg: 9:30–11:30, veebruar 15, 2024
Ürituse keel: eesti keeles

Alustame uut tööõiguse aastat järjekordse veebiseminariga, kus räägime lähemalt, millised muudatused tööõiguses ja praktikas hakkavad töösuhteid mõjutama aastal 2024, ning teeme põgusa tagasivaate ka sellele, mida kasulikku ja praktilist kaasa võtta aastast 2023.

Veebiseminaril esinevad meie tööõiguse eksperdid, partnerid Karin Madisson ja Kadri Härginen, nõunik Pirkko-Liis Harkmaa ja jurist Jaanika Alevi.

Teemadena leiavad muu hulgas käsitlemist:

  • uus igapäevase ja -nädalase puhkeaja normide rakenduspraktika
  • tööohutuse ja -tervishoiu teemad
  • mida tähendab tööandjale Tööinspektsiooni järelevalve nimekirja sattumine
  • lähiajal töösuhteid mõjutama hakkavad Euroopa Liidu õigusaktid
  • Eesti ja Euroopa Liidu asjakohane kohtupraktika

Kuivõrd viimasel ajal on pakkunud üha enam kõneainet ka erinevad andmekaitse teemad, oleme seekordsele veebiseminarile esinema kutsunud ka meie andmekaitseõiguse eksperdi Liisa Kuuskmaa, kes teeb ülevaate hiljutistest andmekaitsealastest seadusemuudatustest, Euroopa Kohtu lahenditest ja Andmekaitse Inspektsiooni menetluspraktikast just nimelt töötajate isikuandmete kaitse valguses.

Vaata veebiseminari slaide!

Kuula järele veebiseminari salvestust!