Konkurentsiõiguse normide rikkumine on toonud Baltimaade ettevõtetele tõsiseid tagajärgi. Et aidata ettevõtjatel kulukaid vigu vältida ja konkurentsiõigust tundma õppida, on Soraineni eksperdid loonud kasutajasõbraliku abivahendi.

Soraineni e-õppevahend, mis on üks esimesi sellesarnaseid Balti riikides, sobib kasutajatele, kel pole varasemaid teadmisi konkurentsireeglitest ega õigusest üldiselt. Kursust saab kasutada nii esmaseks tutvumiseks konkurentsiõigusega kui ka jätkukoolitusena neile, kel juba eelteadmised olemas. See sobib igas valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja kõigile töötajatele. Kasutajad saavad läbida kursuse iseseisvalt neile sobival ajal ja neile sobivas kohas. Lektoritelt saab küsida küsimusi ning neile vastatakse isiklikult.

„Ettevõtjad muutuvad üha teadlikumaks konkurentsiõiguse normide rikkumise riskidest ja rikkumisega seotud tagajärgedest. Need teadmised on olulised ettevõtte kõikidele töötajatele, sh juhtkonnale, mistõttu vajavad ettevõtted universaalset ja kasutajasõbralikku vahendit, mis aitab vältida vigu igapäevases äritegevuses. Meil on hea meel, et saame pakkuda vajalikku vahendit selle eesmärgi täitmiseks,“ sõnas Soraineni konkurentsiõiguse töörühma juht Daivis Švirinas.

Miks on konkurentsiõiguse mõistmine teie ärile oluline?

 • Konkurentsiõigusega seotud riskid ohustavad kõiki ettevõtteid
 • Peamiselt põhjustab konkurentsiõiguse reeglite rikkumist teadmatus
 • Konkurentsiõiguse rikkumisi tuvastatakse tihti ettevõttesisese e-kirjavahetuse põhjal
 • Euroopa Komisjon ja riiklikud konkurentsiametid teostavad pidevat järelevalvet

 Konkurentsiõiguse regulatsioonide rikkumise tagajärjed Balti riikides

 • Suured trahvid – kuni 10% aastasest käibest:
  • Leedus maksti trahvidena 2016. aastal  ligikaudu 19 miljonit eurot
  • Eestis on tänaseni kõrgeim kartelliosalistele määratud trahv 11 miljonit eurot
  • Lätis on tänaseni ühele ettevõttele määratud rekordtrahv 5,8 miljonit eurot
 • Diskvalifitseerimine riigihangetelt
 • Juhtide isiklik vastutus, sh trahvid ja keeld olla juhtpositsioonil või ka kriminaalvastutus (Eestis vangistus kuni kolmeks aastaks)
 • Kahjuhüvitisnõuete risk
 • Halb mõju ettevõtte mainele

Kursuse juhendajad:

Kursuse eelvaade:

Registreerimiseks võtke ühendust oma riigi kursuse juhendajaga. Temalt saate ka lisainfot selle kohta, kuidas võiks kursus aidata suurendada tiimi teadlikkust konkurentsiõigusest ning vältida kulukaid vigu.