Klastriga liitumine võimaldab Sorainenil panustada ehitussektori digitaliseerimisse ja arengusse.

Digitaalehituse klaster arendab kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite abil ehitussektorit ning populariseerib ausate äritavade ja -mudelite kasutamist, eesmärgiga toetada klastri liikmete ärisid nii kodu- kui välismaal. Sellesse kuuluvad sealhulgas kinnisvaraarendajad, arhitektid, insenerid, ehitajad ja tootjad, samuti kõrgkoolid ja IT-firmad, kes tegelevad ehitusvaldkonna lahendustega kogu ehitise elutsükli jooksul.

“Otsustasime Digitaalehituse klastriga liituda põhjusel, et soovime olla ehitussektoris toimuvate muudatuste juures ning üks nende eestvedajatest. Soovime muuta turgu läbipaistvamaks ning aidata kaasa austusel, usaldusel ning koostööl põhinevate ehitusprojektide teostamisele tulevikus,” ütles meie kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert Mirjam Vichmann.

Digitaalehituse klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames.

Klastri kohta rohkem loe siit!