Avame uue aasta võimsa avapauguga: Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene kontorite partneriteringi lisandub 9 uut partnerit. Partneriteks edutati neli naist ja viis meest. Kõik uued partnerid tulevad Soraineni töötajate ringist. Partnerite jõulise edutamisega parandame veelgi talendika meeskonna nõutud kõrget juhtimiskultuuri ning klientide vajadustele täpselt vastavate juriidiliste lahenduste pakkumise suutlikkust.

Bürood juhib12 partnerit

Eesti partnerite ringi lisandub kaks uut partnerit – finants- ja kindlustusõiguse tiimi juhtiv Kätlin Krisak ja maksutiimi juht Kaido Künnapas. 108 töötajaga Eesti bürood juhib nüüd 12 partnerit. 2021. aasta oli Soraineni Eesti büroole üliedukas ning uued partnerid aitavad tõsta meekonna motiveeritust ja teenuste kvaliteeti. Lisaks uutele partneritele Eestis, lisandus  Soraineni Leedu büroo partneriteringi viis advokaati ning Valgevene büroosse kaks. Kokku kasvas Soraineni kõigi büroode partnerite arv 33-lt 42-e. Soraineni bürood annavad neljas riigis tööd 361 töötajale.

Nine new partners

 

Kätlin Krisak: emitentide ja investorite finantskirjaoskust saab tõsta

Kätlin Krisak juhib Soraineni finants- ja kindlustusõiguse valdkonda, on spetsialiseerunud peamiselt kapitaliturgudega seotud nõustamisele ning osalenud ka enamikus büroo fintech’i ja krüptorahaga seotud projektides. Muu hulgas oli Kätlin hiljuti nõustajana kaasatud Enefit Greeni, Saunumi, Elmo Rendi ja Arco Vara aktsiate ning Baltic Horizon Fundi osakute avalikesse pakkumistesse, lisaks nõustab ta ka mitmete klientide võlakirjaemissioone. Kätlin osaleb mitmetes finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia töögruppides, et panustada finantsõiguse valdkonna arengusse. Lisaks kuulub Kätlin rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Lions Club ridadesse.

„Minu kireks on kapitaliturud ja viimasel aastal oleme näinud Eestis selles vallas enneolematut kasvu. Mitmed kliendid planeerivad kapitalikaasamisi ka alanud aastal, seega tundub, et 2022 saab samuti olema põnev. Esindades valdavalt küll emitente, pean samal ajal oluliseks börsiettevõtete läbipaistvust ning investoritele kohase info jagamist. Tasakaalus ja toimiva kapitalituru arenguks on emitentide teadlikkuse kasvu kõrval samavõrd oluline ka jaeinvestorite finantskirjaoskuse tõstmine. Hea meel on tõdeda, et viimasesse panustavad aktiivselt kogenud investorid, kuid kindlasti on ka riiklikul tasandil võimalik siin rohkem ära teha ning tuua finantskirjaoskuse õpet senisest suuremal määral haridusprogrammidesse. Nõustajatena saame riigile abikäe ulatada, andes oma sisendi koolitusmaterjalide koostamisse või jagades praktilisi kogemusi koolitundides,“ ütleb Kätlin.

Kaido Künnapas: maksunõustamist tuleb automatiseerida

Kaido Künnapas juhib Soraineni maksutiimi ja tegeleb peamiselt tehnoloogiasektori ettevõtjate nõustamisega, kus uudsete ärimudelite, töötajate motivatsioonipakettide ja üleostmistehingute maksukäsitluse küsimused on igapäevased. Viimase aja huvitavamaid tehinguid on Eesti viienda ükssarviku Pipedrive enamusosaluse omandamine USA investeerimisettevõtte Vista Equity Partners poolt, kus Kaido tegeles meediaski palju kajastamist leidnud töötajate osalusoptsioonide maksustamise küsimustega. Kaido poolt meedias küsimuse „Miks Eestis sünnivad ükssarvikud maksukirve all?“ tõstatamine tõi välja selle valupunktid. Koostöö Startup Estonia, Asutajate Seltsi ning Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga on viinud õiguskorra kaasajastamise ettepanekuteni, mis on täna Rahandusministeeriumi laual. MTÜ IFA-Eesti juhatuse liikmena tegeleb Kaido teistegi maksuteemade tõstatamisega Eesti maksupraktikute ning -teadlaste hulgas.

Kaido on nõustanud kliente ka mitmetes keerukates maksuvaidlustes, nii Eesti sees kui ka piiriüleselt. Kaido on üks väheseid õigusteaduse doktorikraadiga maksunõustajaid Eestis. Lisaks on ta tunnustatud õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Viimased kolm kuud on Kaido tegelenud teadustööga Ameerika Ühendriikides, uurides võimalusi, kuidas rahvusvaheliste tehingute maksustamist integreerida erinevatesse digiteenustesse. „Kui me elaksime ideaalses maailmas, siis sisaldaks näiteks Wise’i või mõne muu makseteenuse pakkuja maksekeskkond kontrollmehhanismi, kuidas ja millises riigis konkreetset rahaülekannet maksustada,“ ütleb Kaido. Tehnoloogia ja maksunõustamise ühildamine on üks valdkond, mida Kaido soovib edaspidigi arendada.

„Maailm on hetkel sajandi maksureformi keskel, kus uusi reegleid lisandub nii OECD, Euroopa Liidu kui Eesti tasandil pidevalt. Sellises reeglite rägastikus võivad tehnoloogilised lahendused olla meile kõigile abiks. Soraineni maksutiimi juhina ning tehnoloogiaentusiastina olen pühendunud võimaluste otsimisele, kuidas maksunõustamist automatiseerida ning nõustamiskulusid pikas plaanis vähendada. Eestil on suurepärane võimlus olla tehnoloogiavaldkonnas globaalne tegija. Kuna tehnoloogiapõhine ettevõtluskeskkond jookseb õiguskorrast ja ka maksureeglitest pikalt ees, siis tuleb maksunõustajatel olla tõlgiks ettevõtjate ja riigi vahel. Seetõttu on meie maksutiimil selge visioon olla kaasarääkijaks maksuõiguse kujundamisel ja arendamisel,” sõnastas Kaido oma maksutiimi peamise missiooni.

Uued partnerid viivad tiimid uuele tasemele

Advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori juhtivpartner Kaupo Lepasepp soovib uutele partneritele õnne ja lubab, et tugevam meeskond tähendab klientidele paremat õigusteenust: „Palju õnne uutele partneritele olulise verstapostini jõudmise puhul! 2022. aastal ootab õigusteenuste turgu ees nõudluse kasv, sealjuures kasvab projektide keerukus ning klientide nõudlikkus teenuse kiiruse ja kvaliteedi osas. Keeruliste ja ajakriitiliste projektide edu sõltub meeskonna motiveeritusest ja projektijuhi suutlikkusest tööd ladusalt ja efektiivselt korraldada. Uute partnerite nimetamine on järjekordne vahefiniš Soraineni uute liidrite arendamise teel, mille strateegiliseks eesmärgiks on olla turu parim tööandja noortele juristidele ja kogenud advokaatidele ja pidevalt tõsta teenuse kvaliteeti. Usume, et meie uute, aga juba kogenud liidrite juhitud Soraineni finants- ja kindlustusõiguse ja maksuõiguse meeskonnad suudavad veelgi tõsta tänast klientide kõrget rahulolu“.