Tulemusi ei leitud

Palun proovi teisi filtreid

 • Töötajaid jälgivate seadmete kasutamine töösuhetes

  Väljaanded / Lise-Lotte Lääne

  Meie poole on korduvalt pöördutud küsimusega, kas ja millal on lubatud töötajaid jälgivate seadmete kasutamine töösuhetes. Seda näiteks olukordades, kus vajalik on töösõitude fikseerimine või juhul, kui töötaja jälgimine on vajalik seetõttu, et tegemist on üksi töötava isikuga. Näiteks rongijuhtide puhul võib olla õigustatud jälgimine, et tagada nii rongijuhtide kui ka reisijate ohutus. Küsimusi tekitab […]

 • Meditsiin ja tervishoid: fookuses tervisetehnoloogia õigusruum

  Väljaanded / Lise-Lotte Lääne, Jaanika Alevi

  Tervisetehnoloogia, hõlmates enda all nii ravimeid, meditsiiniseadmeid, meditsiinilisi ja kirurgilisi protseduure kui ka tervishoius kasutatavaid meetmeid haiguste ärahoidmiseks, diagnoosimiseks või raviks, peab orienteeruma ühe regulatiivsemas õigusruumis. Seejuures ei ole küsimus vaid valdkonnaspetsiifiliste nõuete täitmises – balansseerima tuleb õppida sektoriteülestes detailsetes nõudmistes.

 • Meditsiin ja tervishoid: fookuses muudatused ja ideed

  Väljaanded / Lise-Lotte Lääne, Jaanika Alevi

  Loodame, et aasta 2023 on alanud värskelt ja edukalt! Omalt poolt proovime anda lisa uutele ideedele ja indu nende teostamisele. Ravimipoliitika 2030 vastuvõtmine ja selles sõnastatud eesmärgid annavad lootust, et tervishoiu tulevikule mõeldakse. Niisamuti tehakse seda Euroopa Liidu tasandil, toetades ettevõtjate soovi kasutada innovatiivsemaid lahendusi ja paindlikemaid meetodeid.

 • Meditsiin ja tervishoid: fookuses Euroopa Kohtu otsused

  Väljaanded / Lise-Lotte Lääne, Jaanika Alevi

  Enne pühademöllu sisenemist heidame pilgu Euroopa Kohtu poolt sel sügisel tehtud otsustele, mille sisu on ühel või teisel moel seotud just tervisevaldkonnaga, iseäranis ravimitega. Kõik otsused omavad tähtsust ka siseriiklikul tasandil, andes juhiseid nii valdkonna ettevõtjatele, järelevalveorganitele kui ka lõppastmes kohtutele.

 • Meditsiin ja tervishoid: fookuses tervishoiuteenused

  Väljaanded / Lise-Lotte Lääne, Jaanika Alevi

  Riigikontrolli hiljutise aruande kohaselt tuleb Eesti inimestel olla tööjõu- ja rahapuuduse tõttu valmis aktsepteerima reaalsust, et tervishoiuteenuste kättesaadavus ja/või kvaliteet ei pruugi olla ühtlaselt ootuspärasel tasemel. Seda põhjusel, et uuendusteks vajalikke otsuseid lihtsalt ei tehta. Euroopa tasandil räägitakse üha jõulisemalt sellest, et innovaatiliste lahenduste võimestamine on võtmekohaks tervishoiuprobleemide lahendamise suunal. Tervishoiuteenuste innovatsiooni puudutavatest märksõnadest ja […]

Soovid meie uudiskirju?

Registreeru

Otsi väljaandeid

Ava filtrid Soovid meie uudiskirju?

Ärivaldkond

Õigusvaldkond

Riik

Kuupäev

Kuupäev