Kärt Saar

Jurist

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Töötan juristina konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni meeskonnas, kus abistan advokaate regulatiivsetes küsimustes.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Eneseareng. Väärtustan uute teadmiste ning oskuste omandamist. Otsin pidevalt võimalusi arenemiseks ning seetõttu seisan tihti silmitsi uute väljakutsetega. Olen olnud ELSA Tartu juhatuse asepresident akadeemiliste tegevuste alal. Positsioon hõlmas nii plaanide koordineerimist, ürituste korraldamist, suhtlemist kui ka tihedat meeskonnatööd.

Lisaks olen osalenud teiste advokaadibüroode korraldatavates võistlustes, mis sisaldavad erinevaid õigusega seonduvaid ülesandeid. Olen ka Sorainen Student Academy vilistlane. Academy raames osalesin harjutuskohtus, kus panin proovile enda kirjutamis- ning esinemisoskused.

Mitmekülgsed kogemused. Olen olnud praktikant mitmes advokaadibüroos erinevates valdkondades (intellektuaalomand ja infotehnoloogia, regulatsioon ja konkurents, kohtuvaidlused ja arbitraaž). Praktikate raames olen arendanud enda õigusliku analüüsi ning seisukohtade esitamise oskust, muu hulgas andmebaasidega töötamise oskust. Samuti olen olnud praktikant Riigikohtus õigusteabe- ja koolitusosakonnas, kus mõtestasin lahti Riigikohtu praktikat ning aitasin koostada ülevaateid.

Meeskonnatöö. Väärtustan sünergiat ning leian, et koos jõutakse kaugemale ja paremate lahendusteni kui üksi. Olen avatud ning innukas omandama uusi lähenemisi ja oskusi teistelt meeskonnaliikmetelt.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)