Eesti krüptoteadliku jurisdiktsiooni kuvandit ei tohiks asjatult saboteerida, kirjutavad Äripäevas meie finantsõiguse eksperdid Krista Ševerev ja Monika Tomberg.

Praegu on riigikogus kaks 2021. aasta lõpus avaldatud eelnõu: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RahaPTS) eelnõu ning ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringute seaduse (ÜVIMS) eelnõu. Mõlema eelnõu vähemalt osaline eesmärk on karmistada regulatsiooni Eestis endiselt väga populaarse virtuaalvääringu teenuse tegevusloa saamiseks ja hoidmiseks.

,,Eestist on lahkunud näiteks selliseid ettevõtteid, kellel on tegevusload suures osas maailma riikides, kus virtuaalvääringutega seonduvaid tegevuslube üldse väljastatakse, kuid Eestis osutub saatuslikuks asjaolu, et ettevõtte kontaktisik, kes sooviks rahapesu tõkestamise meetmeid kohaldada grupiüleselt, ei tööta alaliselt Eestis. Samas sobib järelevalvele lahendus, kus ettevõtte on värvanud Eestisse kontaktisiku, kes tegelikult täidabki antud rolli ainult formaalselt ning saab selle eest palka, mis on kolmekordne võrreldes Eesti keskmise palganumbriga, sest nõudlus selle rolli järele on niivõrd suur,” toovad spetsialistid näite.

Kokkuvõttes võib ekspertide sõnul öelda, et suured mured, mida seadusandja ja RAB näevad seoses ettevõtete asukohaga, on suures osas põhjendamatud ning keskenduda tuleks muudele meetmetele. Mis puudutab ettevõtteid, kes soovivad mujalt maailmast Eestisse ümber asuda, et siin järelevalvele alluda ja virtuaalvääringu teenuseid pakkuda, siis Eesti regulatiivne maastik on täna siiski liialt ebakindel, et siia oleks võimalik teha ulatuslikke investeeringuid suurte kontorite näol. Seetõttu võib hetkel leiduda ühinguid, kes tõesti kohaldavad seaduses nõutud miinimumi ning on viimase aasta oodanud hinge kinni hoides edasisi seadusloome arenguid, et teada saada, kas Eestis on edaspidi üldse tehniliselt võimalik äri edasi ajada.

Palju parem lähenemine oleks turuosalistega diskussiooni astuda, toetada nende tegevust soovitustega, viia läbi arutelusid ja koolitusi krüptovaradega seotud riskidest ja nende maandamise võimalustest ning viimaks panna paika konkreetsete, pikemalt ette teatatud tähtaegadega karmistatud regulatsioon, mida kas või järk-järgult täitma peaks.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.