Minust

Töötan advokaadina finants- ja kindIustusõiguse meeskonnas, mille peamised suunad on pangandus, finantsteenused, fintech ja terrorismi rahastamise tõkestamine ning AML. Oman kogemusi fintechi turuosaliste tegevuslubade taotlemisel, seejuures just AML tegevuslubadega ja aitan kommunikatsiooniküsimustes Rahapesu andmebürooga.

 

Mulle on oluline

Rahapesu (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise määrus. Oman kogemust ettevõtete abistamisel rakendamaks rahapesu ja terrorismi rahastamist ennetavaid meetmeid – olen olnud kaasatud nii selliste meetmete väljatöötamisse, kui AML auditite läbiviimisesse. Abistan advokaate regulaarselt finantsasutuste ja teiste ettevõttete valdkonna spetsiifiliste küsimuste nõustamisel. Samuti olen panustanud Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse väljakujundamise protsessi.

Fintech ettevõtete nõustamine. Minu kogemus fintech ettevõtetega hõlmab toiminguid, tegevuslubasid ja teisi olulisi regulatiivküsimusi. Samuti aitan kliente suhtluses Rahapesu andmebürooga. Olen varasemalt aidanud nõustada kliente AML kasutuslubade saamisel Rahapesu andmebüroolt ning üldistes rahapesu tõkestamise seadusega seotud vastavusküsimustes.

Õpingud kodu- ja välismaal. Omandasin õigusteaduse bakalaureusekraadi Nottinghami Ülikoolis, Ühendkuninriigis ning magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

 

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Nottinghami Ülikool, Suurbritannia (LLB/võrdsustatud bakalaureusekraadiga õigusteaduses)

Olen liige

  • Briti-Eesti Kaubanduskoda (juhatuse liige)
  • Eesti Advokatuur