Olukorras, kus osanike koosolekute ning aktsionäride ja mittetulundusühingute liikmete üldkoosolekute läbiviimine on praktikas võimatu, samas aga on lähenemas majandusaasta aruannete kinnitamise tähtaeg, tuleb viivitamata võimaldada osanike, aktsionäride ja liikmete koosolekute elektroonilist läbiviimist. Kuni neid võimalusi ei ole, tuleb edasi lükata 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg.

Nende ettepanekutega pöördusid riigikogu õiguskomisjoni ning justiitsministri poole Eesti Advokatuur, Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, MTÜ FinanceEstonia, Notarite Koda ja Tööandjate Keskliit.

“Läti parlament võttis vastu äriseadustiku muudatused, millega muu hulgas kehtestas virtuaalsete koosolekute läbiviimise võimalused juba üle-eelmisel nädalal. Samuti on Läti pikendanud erimeetmena majandusaasta aruannete esitamise tähtaega. Analoogsed muudatused on arutusel ka Leedus,” sõnas Eesti Advokatuuri juhatuse liige, meie partner Piret Jesse.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.