Eestis valitseb avalikus mõtteruumis arusaam, et valitsuse kehtestatud piirangute arvustamine ja vaidlustamine võrdub pandeemia eitamisega. Piirangute põhiseaduspärasusest kirjutasid meie partner Allar Jõks ja jurist Jaanika Alevi Eesti Päevalehes.

Hispaania põhiseaduskohtu otsus, et intensiivselt põhiõigusi piiravate meetmete rakendamist oleks seal valitsuse asemel pidanud otsustama parlament, kinnitab, et põhiseadus kehtib ka pandeemiaga võitlemisel. Mida rangemad on piirangud, seda kõrgemal otsustustasemel tuleb neid kehtestada.

Hispaania põhiseaduskohtu lahend tõstatab küsimuse, kas põhiõiguste kaitse seisukohast on piisav Eesti lahendus, kus piir hädaolukorra ja eriolukorra vahel on muutumas järjest hägusemaks. Meenutame, et Hispaaniaga sarnase intensiivsusega piiranguid, mille rakendamiseks möödunud aastal oli vaja kehtestada eriolukord, rakendati sel aastal eriolukorda väljakuulutamata.

Mida võiks Jõksi ja Alevi hinnangul silmas pidada kolmanda laine tõrjumisel ning kuidas võiks valitsus tagada piirangute põhiseaduspärasuse, loe Eesti Päevalehest.