Arutelud kliimareformi üle on Eestis olnud elavad. Vähem tähelepanu on pööratud sellele, et põhiseaduse järgne kohustus tagada eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimine läbi aegade seab piirid ja nõuded riigi poliitilistele valikutele.

Kliimareformi ellu viies tuleb tagada õigusselgus, õiguskindlus ja kavandatavate abinõude proportsionaalsus. Rohepööre peab olema sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatud ning negatiivsed mõjud ei võiks ületada eesmärgiks vajalikku taset.

Erinevalt viirusest ei ole kliimakriis saabunud ootamatult. Ligi kaks aastat kogemust viiruse tõrjumisega on liiga hea kriis, et sellest mitte õppida. Muuhulgas on viirusest põhjustatud kriis näidanud, et põhiõiguste tagamiseks ei piisa ainult headest seadustest, määrav on ka valitsemise kvaliteet.

 

Loe lähemalt vandeadvokaat Allar Jõksi arvamusartiklist Eesti Päevalehes