Looduskaitseseadus keelab looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Nüüd on menetluses uus looduskaitseseaduse eelnõu, mis näeb ainsa ohuna lindudele metsandust.

Meie vandeadvokaat Britta Retel kirjutas lähemalt sellest, mida eelnõu endast kujutab ning võrdles, kuidas on olukord lahendatud meie lähiriikides.

Loe lähemalt Ärilehest.