Riigikogu võttis menetlusse justiitsministeeriumi eelnõu, mis võimaldab  kõikidel ühingutel võtta tulevikus organite otsuseid vastu lisaks füüsilisele koosolekule ka osaliselt või tervikuna elektroonilisel koosolekul. Lisaks antakse kõikide ühingute kõrgeimatele juhtorganitele võimalus võtta otsuseid vastu koosolekut kokku kutsumata eelnõu hääletamisega. Lihtsustatakse ka äriühingute osanike ja aktsionäride poolt enne koosolekut hääle andmise korda. Endiselt säilib võimalus võtta otsuseid vastu kirjalikult, kui kõik on nõus. Seega antakse ühingutele laialdane valik erinevaid võimalusi otsuste vastuvõtmiseks. Eelnõu vajalikkusele juhtisid tähelepanu ja aitasid seda koostada mitmed organisatsioonid ning töörühmad, mille töös osalesime ka meie.

Seadusemuudatusi ja uusi võimalusi tutvustas Soraineni partner Piret Jesse 16. aprillil (veebiseminaril, mis toimus veidi enne eelnõu heakskiitmist Vabariigi Valitsuse poolt).

Eelnõu taga paljude pingutus

27.märtsil 2020 pöördusid Riigikogu õiguskomisjoni ning justiitsministri poole Eesti Advokatuur, Eesti Kindlustusseltside Liit, Nasdaq Tallinn AS, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, MTÜ FinanceEstonia, Notarite Koda, Teenusmajanduse Koda ja Tööandjate Keskliit ettepanekuga võimaldada koosolekute elektroonilist läbiviimist, lihtsustada eelhääletamise korda ning pikendada 2019. majandusaasta aruannete esitamise aega.

Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon valmistas pöördumise pinnalt ette ka seaduse eelnõu ja selle seletuskirja projekti. Soraineni tiimist panustas äriseadustiku kiirkorras muutmise algatusse partner ning advokatuuri juhatuse ja äriõiguse komisjoni liige Piret Jesse.

Eelnõu väljatöötamisel ja seletuskirja koostamisel lähtuti nii justiitsministeeriumi korraldatud ühinguõiguse revisjoni töörühma koostatud eelnõu ettepanekutest ja seletuskirjast kui ka advokatuuri äriõiguse komisjoni poolt esitatud ettepanekutest. Soraineni partnerid Karin Madisson ja Piret Jesse panustasid justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjoni komisjoni kaudu ka eelnõu kooskõlastusringis ettepanekute tegemisse.

Piret Jesse sõnas, et vähemalt äriõiguse seisukohalt on praegune kriis positiivne ning võimaldab oluliselt kaasajastada otsuste vastuvõtmist puudutavat regulatsiooni, milleks juba ammu oli aeg.

„Kuigi digitaalsete vahendite kasutamine on eriti vajalik just praegu, on eelnõus välja pakutud lahendused mõeldud kasutamiseks ka pärast eriolukorra lõppu,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg valitsuse pressiteates.

Majandusaasta aruannete esitamist edasi ei lükata

Ainuke advokatuuri ettepanek, mis jäi arvestamata, oli soov lükata edasi majandusaasta aruannete esitamise tähtaega. Piret Jesse kommenteeris, et loodavate võimaluste valguses ei tohiks ühelgi ühingul tekkida probleeme aruannete tähtaegse kinnitamisega.