Meie partner Carri Ginter ja vandeadvokaat Piret Schasmin kirjutavad värskes Juridicas lähemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288 seotud kohtupraktikast, et luua teemast tervikkäsitlus ja toetada ühtlase praktika väljakujundamist Eesti õigusruumis.

Autorid on võtnud eesmärgiks avada lugejale tööriistakast, milles on vajalikud vahendid puhuks, kus õiguse rakendaja leiab riigisisese õiguse ja liidu direktiivi vahel ebakõla – seisnegu see siis tõlgenduslikes küsimustes, otseses vastuolus direktiiviga või lüngas direktiivi ülevõtmisel. Peamised vahendid selles tööriistakastis on direktiivi vahetu õigusmõju ja direktiiviga kooskõlaline tõlgendamine ehk kaudne õigusmõju. Kui emba kumba kasutada ei õnnestu, võib otsida, kas direktiivist tulenev õigus on ehk olemas aluslepingus endas ja lahendada õigusküsimus, rakendades vahetult aluslepingut. Kui eelnevast lahendust ei leidu, võib ebakõla tagajärjeks olla otse liidu materiaalõigusest tulenev liikmesriigivastane kahjunõue. See on aga eraldi artikli teema, mida siin põhjalikumalt ei puudutata.

Vaata lähemalt Juridicast.