Sel nädalal sai avalikuks, et vaktsineerimisvastane hooldaja põhjustas Kambja valla hooldekodus koroonakolde, nakatades 18 patsienti, kellest kolm suri. Meie partner Carri Ginter arutas viimaste sündmuste valguses Seitsmestes uudistes, kas vaktsineerimisest hoidumine peaks olema kohtulikult karistatav.

,,Mina ei ole karistuse pooldaja ja mina ei usu, et vaktsineerimisest keeldumine peaks olema karistatav,” ütles Ginter. Rääkides konkreetsest hooldekodu juhtumist lisas Ginter, et kui nakatamine oli teadlik ja hooldaja läks tööle teadmisega, et ta on positiivse proovi andnud inimese lähikontaktne, siis sellisel juhul on karistusseadustikus mitu paragrahvi, millele tema tegevus võiks vastata.

Lisaks selgitas Ginter, et töökoha iseloomust sõltuvalt on riskianalüüsi põhjal võimalik inimesi ka vallandada. See peaks aga olema viimane meede ning enne tuleks otsida võimalusi organisatsioonisiseselt töötaja ümbersuunamiseks. Olukord on aga teine, kui inimene töötab ohtlikus kohas, ei lase ennast vaktsineerida ja keeldub ka testimisest – siis tööandjal palju teisi valikuid peale töösuhte lõpetamise pole.

Seadusemuudatusi otseselt Ginteri sõnul vaja ei ole, küll aga peaks riik mõtlema, kas mõne sektori puhul, mille kohta juba teame, et paratamatult risk on olemas, peaks ehk otse välja ütlema, et riskianalüüsiga pole mõtet nii palju mängida ja kehtestama vaktsineerimisnõude, tehes ka juhtide elu lihtsamaks. Ginteri hinnangul on tänane seadus piisav ja võimaldab kõik olulised otsused teha – tööandjate reaalsus on aga tihti teine, sest raha ja töötajateta on keeruline edasi minna.