Augusti keskel jõustus valitsuse bioloogiliste ohutegurite määruse muudatus, mille kohaselt tekib tööandjatel kohustus koroonaviiruse leviku riskianalüüsi koostamiseks. Selle kohaselt tuleb töökeskkonnas tagada ka teiste inimestega kokku puutuvate inimeste koroonaviiruse nakkusohutus. Aina enam on päevakorras tööandjate õigus vaktsineerimata inimesi vallandada.

Meie nõunik, vandeadvokaat Pirkko-Liis Harkmaa selgitas ERRile, et määrus ei anna alust täiendavalt vallandamiseks.

“Tegelikult selle määruse kehtestamisega või muudatuste kehtestamisega suurt midagi ei muutunud, tegelikult kõik need reeglid või need sammud, mis peab tegema, on jäänud samaks. Peab ikkagi hindama ja vaatama, et vastavalt riski suurusele on ka see meede proportsionaalne,” sõnas Harkmaa.

Viimastel päevadel on nii politsei- ja piirivalveamet kui ka kaitsevägi öelnud, et nende töötajad peaksid olema vaktsineeritud. Valitsusliikmed leiavad, et vaktsineerimata inimese töölt vabastamine peaks olema kõige viimane abinõu.

Kuula lähemalt ERRist.