Eestis tegutseb 21 hoiu-laenuühistut (arvestamata Eesti Arengu HLÜ-d). Asjad on viimasel ajal hapuks läinud neist (vaid) kahega. Lisaks, kui hoiu-laenuühistud on laias laastus kaasanud hoiuseid kokku ligi 100 miljonit eurot, jättes välja täna vaidluse all oleva ühistu hoiused, siis Eestis tegutsevate pankade Eesti ettevõtete ja eraisikute käest kaasatud hoiuste maht on 23 miljardit eurot. Nende arvude peale vaadates võib öelda, et hoiu-laenuühistutega seotud probleem pole finantsstabiilsuse seisukohalt ja ühiskonna kui terviku jaoks ülemäära suur. Lisaks, reeglina pakuvad hoiu-laenuühistud võrreldes pankadega kõrgemat intressi. Parem intress eeldab suurema riski võtmist ja võime küsida, kas riik peab kaitsma inimest suurema riski võtmise eest? Sellegipoolest ei saa mööda vaadata neist ligi tuhandest hoiustajast, kes oma säästudest mõne hoiu-laenuühistu juhatuse kuritegeliku tegutsemise tõttu ilma on jäänud. On selge, et riik peab sekkuma, kuid küsimus on, mil määral ja kuidas.

Hoiu-laenuühistute turg vajab regulatsiooni
Mario Sõrm, Mari Agarmaa, Thomas Auväärt ja Oliver Ämarik hoiu-laenuühistute teemalises saates „Soraineni sagedus“

Ühistu liikmeid kaitseb aktiivsuskohustus

„Piirata tuleb hoiu-laenuühistute reklaamivabadust. Samuti tuleb keelata ühistulise tegevuse juhtorganites kaasalöömine kriminaalkorras karistatud ning pankrotimenetlusega seotud isikutele. Tehniliselt on seda üsna lihtne korraldada ettevõtluskeelu kohaldamise kaudu. Järelevalve korras tuleb üle vaadata ka juhtorganitega seotud laenud. Ning neljandaks tuleb piirata ühistu liikmete võimalusi oma õigusi edasi volitada,“ loetleb meie maksejõuetusõiguse valdkonna juht Mari Agarmaa saates „Soraineni sagedus“ hoobasid, mida riik ühistute tegevuse reguleerimisel esmajoones peab rakendama.

Hoiu-laenuühistud ise on samuti eri meelt selles osas, kas või kui palju riik nende ärisse sekkuda võiks – osad pooldavad mittesekkumist, teised jällegi ootavad riigilt tegutsemist. Rahandusministeerium on otsinud aastaid kahe äärmuse vahel kompromissi ja praegu on seadusemuudatused väljatöötamisel. „Üks tõsine küsimus riigi jaoks on, kuidas motiveerida ühistu liikmeid rohkem ühistu tegevuses kaasa rääkima. Ühistu liige peab käima üldkoosolekutel, seal küsimusi esitama ja kaasa rääkima ning nõudma juhatuselt välja infot. Probleem on, et paljud hoiu-laenuühistu liikmeks astujad volitavad kohe kõik oma õigused ära. Nad ei anna endale võimalustki üldkoosolekul käia ja kaasa rääkida. See peab muutuma!,“ toob Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonnajuhataja asetäitja Thomas Auväärt välja peamise murekoha, mida seaduseparandused adresseerima peavad.

Hoiu-laenuühistud aitavad maapiirkondades ettevõtlust edendada

„Hoiu-laenuühistu on üks ettevõtlusvorme. Olemuslikult ei erine see väga palju osaühingust või aktsiaseltsist selles mõttes, et ta on seotud teatavate riskide, õiguste ja kohustustega. Ettevõtluses osalemine eeldab aktiivsust ja teisalt kontrolli juhtorganite üle. Maapiirkondades võib hoiu-laenuühistu olla üks väheseid, kui mitte ainus viis laenu saamiseks ja selle kaudu kohaliku ettevõtluse edendamiseks, sest pankade jaoks on tegemist liiga kõrge riskiga piirkonnaga, mistõttu on ka kapitalinõuded kõrged,“ selgitab Mari Agarmaa vajadust hoiu-laenuühistute turu järele.

Viis väärt nõuannet ühistu liikmeks astujale

„Ära vii kogu oma vaba raha hoiu-laenuühistusse! Enne, kui hoiu-laenuühistusse hoiustad, tee eeltööd ja uuri välja, kes on ühistu juhid. Kui oled liikmeks astunud, siis osale aktiivselt ühistu tegevuses ja suhtle nii teiste liikmete kui ka juhtorganitega. Küsi juhatuselt välja info, kes on need firmad, kes ühistult laenu saavad. Kas need on ühistu piirkonnas tegutsevad tuntud ärid või hoopiski ühistu juhtidega seotud ettevõtted? Kui näed, et ühistu juhid ei ole tegutsenud ühistu parimates huvides, nõua juhtide väljavahetamist kas või kohtu kaudu,” paneb Thomas Auväärt ühistu liikmetele südamele põhitõed, mida oma vara kaitseks järgida.

„Soraineni sageduse” saatest

Novembrikuu „Soraineni sageduse” saates arutlesid saatejuhid Mario Sõrm ja Oliver Ämarik selle üle, kas ja mil määral vajab hoiu-laenuühistute turg reguleerimist, et kaitsta hoiustajate huve. Saatekülalisteks olid Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonnajuhataja asetäitja Thomas Auväärt ja Soraineni advokaat doktor Mari Agarmaa. Mari Agarmaa juhib meie maksejõuetusõiguse ja saneerimise valdkonda.

Kuula saadet Äripäeva raadios

või Soraineni Spotify’s