Rahandusministeerium on ette valmistanud uue käibemaksuseaduse eelnõu, millega muudetakse uue ehitise definitsiooni, kirjutab meie vandeadvokaat Verner Silm Geeniuse portaalis RMP. Praegu kehtiva redaktsiooni alusel loetakse uueks ehitiseks käibemaksuseaduse § 16 lõike 2 punkti 3 järgi ehitist, mida ei ole veel kasutusele võetud.

Käibemaksudirektiivi artikli 12 lõike 2 kohaselt võib liikmesriik uue ehitise määratlemisel kohaldada ka muid kriteeriume kui ehitise esmane kasutuselevõtt, näiteks ajavahemik esmasest kasutuselevõtust kuni järgmise võõrandamiseni, kusjuures see vahemik ei või ületada kaht aastat. Seda võimalust kasutavad mitmed liikmesriigid, näiteks Leedu, Poola, Sloveenia, Horvaatia, Hispaania, Madalmaad.

Kavandatava muudatuse järgi tuleb maksustada ka sellise ehitise võõrandamist, mille esmasest kasutuselevõtust ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Uues sõnastuses asendatakse paragrahvi 16 lõike 2 punkti 3 teises lauses sõna „kasutuselevõttu“ sõnadega „kasutuselevõttu või ühe aasta jooksul pärast esmast kasutuselevõttu“ ja sõna „taaskasutuselevõttu“ sõnadega „taaskasutuselevõttu või aasta jooksul pärast taaskasutuselevõttu“.

Näiteks kui ehitis soetatakse 2. jaanuaril 2025, kasutusele võetakse 5. aprillil 2025 ning võõrandatakse 5. aprillil 2026, siis sellise ehitise võõrandamist tuleb maksustada. Kui võõrandamine antud näite puhul toimub 6. aprillil 2026, siis sel juhul ehitise võõrandamist ei pea maksustama.

Uue ehitise käsitluse muutmise eesmärk on vähendada olukordi, kus uus ehitis võetakse näilikult kasutusele ning mõne aja pärast see müüakse käibemaksu tasumata. Sama põhimõtet rakendatakse ka ehitisele, mida on oluliselt parendatud. Sel juhul tuleb ehitist maksustada, kui see võõrandatakse aasta jooksul pärast parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu.

Tutvu eelnõuga SIIN

Loe artiklit lähemalt siit!