Möödunud aastal asusid tuhanded inimesed tööle kodukontorist ning ettevõtted on pidanud oma töökorraldust tublisti muutma. Podcast’is „Töötund“ jagab meie partner Karin Madisson nippe, kuidas kaugtööd paremini korraldada.

Paindlik töökorraldus on töö loomulik osa

Sorainen alustas kaugtöö juurutamisega juba kuus aastat tagasi. „Märgid sellest, et töötajad ootavad teistsuguseid ja paindlikumaid töötingimusi, olid juba väga-väga ammu õhus,” selgitab Karin „Töötunnis“. „Kui algusaastatel kasutas kaugtöö lahendust väiksem osa meie inimestest, siis nüüd ootavad kõik, et see jääb töö loomulikuks osaks ning aina vähem peab iga päev kontoris viibima.“

Soraineni töötajate seas läbi viidud uuringust selgub, et kaugtööd eelistataksegi just töö loomuliku osana. 177-st uuringus osalejast 7% töötaks parema meelega täielikult kaugtöö vormis ning 10% ainult kontoris. Ülejäänud 83% vastanutest eelistavad kaugtöö hübriidvormi ehk vahelduvalt nii kodus kui ka kontoris töötamist. Karini sõnul on see hea lahendus, kuna Sorainenis töötab teiste seas ka palju tudengeid, kes teevad tööd kooli kõrvalt.

Kaugtöö tõhus korraldamine

Kahtlus, kas töötajad on kodukontorist võimelised endisel moel panustama, Karini arvates vett ei pea: „Inimesed on oluliselt efektiivsemad ja väga kohusetundlikud. See andis meile tõuke, et järjest enam mõelda selle peale, et me ei koormaks oma inimesi üle“. Ennekõike on Karini sõnul kodukontori võimaldamine kahe poole kokkulepe ning töötaja ja tööandja koostöö mängib kaugtöö tõhusal korraldamisel väga olulist rolli.

Kodukontoris töötamine on tõstatanud palju uusi küsimusi ja väljakutseid. Meil on peamised väljakutsed seotud n-ö väljalogimise ja ületöötamisega aga ka koostöö ja vahetu suhtluse puudumisega. Umbes 15% tunneb end kaugtööl üksikuna.

Põhjalik ettevalmistus kaugtööks ja mugava töökeskkonna loomine kodus on erinevate probleemide ennetamisel võtmetähtsusega. Karin räägib „Töötunnis“ lähemalt, kuidas tagada mugavad töötingimused ja paindlik töökorraldus. Vaid töövahendite tagamisest tihti ei piisa, ning seepärast toetab Sorainen oma töötajaid ning nende füüsilist ja vaimset heaolu ka muudel viisidel.

Töötund

Tööõiguse eksperdina selgitab Karin ka uute tööharjumustega seonduvaid seaduseid. Kas tööandja võiks minu internetiühenduse kinni maksta? Mis saab siis, kui kodukontoris endale kuuma teed kogemata peale kallan? – vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele annab partner Karin Madisson Geenius.ee saates „Töötund“.