Eesti, Läti, Leedu ja Poola kehtestasid alates 19. septembrist Vene kodanikele lühiajalise Schengeni viisaga riiki sisenemise keelu. Euroopa Parlamendi liige Yana Toom on seadnud selle seaduslikkuse kahtluse alla. Küsimuste esitamise õigus parlamendi liikmel on. Esialgne õiguslik analüüs näitab siiski, et Schengeni leping lubab riikidel kehtestada erandeid avalikku korra ja julgeoleku tagamise eesmärkidel, kirjutavad vandeadvokaat Carri Ginter ja jurstiabi Jelizaveta Lazonen.

Mõned on sattunud segadusse ja arvavad, et viisa on isiku õigus viibida riigis. See arusaam on vale. Nagu ütles selgelt kohtujurist Mengozzi ja kinnitas üle Eesti kohtujurist Priit Pikamäe Euroopa Kohtus «ei käsitata viisat mitte õigusena, vaid hoopis liikmesriigi territooriumil lühiajaliselt viibida soovivale isikule pandud kohustusena ehk liidu territooriumile sisenemise eeltingimusena.» Ehk siis lõplik otsustaja selle üle, kes võib riiki tulla, on riik ise.

Loe lähemalt Postimehest.