Meie tööõiguse valdkonna eksperdid Eestist ja Leedust abistasid Maailmapanka projektis „Employing Workers“. Detailses küsimustikus kirjeldasime, missugused on regulatsioonid piirkonna tööturul – täpsemalt selgitasime töötajate palkamise, koondamise ja töötundidega seonduvat.

Projektist „Employing Workers“

„Employing Workers“ andmekogu on allikas, mis annab poliitikakujundajatele, akadeemikutele, teadlastele ja erasektorile ülevaate tööturu regulatsioonidest maailmas. Projekti käigus kogutakse ja analüüsitakse ulatuslikult kvantitatiivseid andmeid ning võrreldakse erinevate riikide majandusi läbi aja. Igal aastal avaldatavasse andmestikku kuulub 191 majandussüsteemi.

Meie töörühm

Eestist panustasid andmete kogumisse partner Karin Madisson ja jurist Nils-Gregory Aer ning Leedust advokaat Aurelija Daubaraitė ja jurist Izabelė Petrikaitė.

Employing Workers