Värskes Juridica numbris analüüsivad meie nõunik Norman Aas ja advokaat Kelli Eilart ühte olulist aspekti juriidilise isiku karistusõigusliku vastutuse regulatsioonis, täpsemalt karistusseadustiku (KarS) § 371 („Juriidilise isiku süü puudumine“) rakendusala. Vaatamata sellele, et säte jõustus juba 1. jaanuaril 2015, ei ole Eesti kohtud rohkem kui nelja aasta jooksul seda normi kordagi kohaldanud. See tõstatab paratamatult küsimuse, kas antud sättel puudub rakendusala, on see liiga väike (mistõttu taolise kaasused ongi väga erandlikud) või on sätte tõlgendamisel mindud liiga kitsale rajale?

Tutvu artikliga.