Lisaks notari poolt notaribüroos tehingu tõestamisele on alates 6. aprillist 2020 võimalik teha notariaalseid toiminguid ka kaugtõestuse vormis. Kaugtõestuse korral tuvastab notar toimingus osaleva isiku videosilla kaudu. Hetkel saab sel moel tuvastada vaid isikuid, kellel on kehtiv Eesti ID-kaart, e-residendi digitaalne ID-kaart või Mobiili-ID.

Kaugtõestus on võimalik kõikide toimingute puhul, välja arvatud abielu sõlmimine ja lahutus. Tõestatava toimingu peavad selles osalejad allkirjastama digitaalselt. Kaugtõestuse kui notariaalse toimingu tõestamise viisi kasutamine on osapoolte ja notarite jaoks vabatahtlik.

Et kaugtõestus sujuvalt läheks, peaks osaleja eelnevalt veenduma, et tema arvutil on piisavalt kiire internetiühendus, toimivad veebikaamera ja heli (hääl ja mikrofon) ning tema arvuti ei oleks tulemüüriga piiratud võrgus.