Eestis kuulutati 12. märtsil välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja massilise nakatumise ohuga. Eriolukord kehtib 12. märtsist kuni 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Valitsuse korralduse eriolukorra väljakuulutamise kohta Eestis leiab siit (eesti keeles).

Soraineni COVID-19 töörühm on teie käsutuses, kui teil peaks õigusnõu tarvis minema. Hoiame olukorral silma peal ja uuendame infot kohe, kui valitsus teatab uutest otsustest.

Võtmeinfo ettevõtetele

Kaupade liikumine. Kaupade liikumisele piirangud seatud ei ole, sh on piirangute alt vabad kaupade ost, müük, riigisisene transport ning sisse- ja väljavedu. Ainsaks erandiks on alkoholi müük: kogu riigis on keelatud alkoholi öine müük alates kella 10 õhtul kuni kella 10 hommikul, piirang on laienenud poodidelt kõikidele söögikohtadele. Rahvusvahelised veod (sh toit ja meditsiinitarbed) võivad riiki siseneda, sama kehtib ka elutähtsaid teenuseid osutavate isikute kohta, nagu kütusetarnijad.

Kehtestatud piirangud:

  • Kõik avalikud kogunemised, üritused, etendused, kontserdid, konverentsid, spordivõistlused jm kogunemised on keelatud. Kõik muuseumid, kinod, ööklubid, spordiklubid ja muud spordiasutused (ujulad, spordikeskused jne), veekeskused, saunad, päevakeskused, laste mängutoad, kasiinod ja hasartmängukohad on suletud (va sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja taastusraviasutused jne).
  • Reisimine Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja Manija saarte vahel on lubatud vaid seal alaliselt elavatele isikutele. Piirang ei kehti kaubavedudele ja elutähtsate teenuste osutajatele.
  • Hoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes kehtib külastuskeeld.
  • Schengeni ruumi sise- ja välispiiride ületamine on piiratud, taaskehtestatud on piirikontroll ning samuti sanitaarkontroll.
  • Tavapärane õppetöö koolides on asendatud kaug- ja koduõppega. Teadus- ja arendustegevus ülikoolides ja teadusasutustes jätkub.
  • Huviringide, noortekeskuste ja laagrite tegevus on peatatud ning huvikoolid suletud.
  • Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn on peatatud kruiisireisid.

Teised meelelahutusasutused ja poed. Väiksemad meelelahutusasutused nagu restoranid, kohvikud ja baarid on avatud. Poed, kaubandus- ja meelelahutuskeskused ja turud jäävad samuti rahvale avatuks, kuid osa poode on lühendanud lahtiolekuaegu.

Kaugtöö ja tööl viibimine. Eriolukorra väljakuulutamine ei tähenda, et olukorrast mõjutatud ettevõtete töötajad ei tohi automaatselt tööle tulla. Ettevõtted peavad need küsimused ise lahendama ning oma töötajaid vastavalt teavitama. Kuigi erasektori ettevõtted ei ole kohustatud kaugtööd organiseerima, on see soovitatav. Majandusraskuste korral võib töötasu vähendamine olla võimalus tööandjatele, kes ei saa pakkuda töötajatele täiskohaga tööd kokkulepitud mahus. Lisateavet leiad siit (eesti keeles). Kõik välismaalt saabunud töötajad peaksid 14 päevaks koju jääma. Lisateavet selle kohta, kuidas saad oma töötajaid kaitsta, leiad siit (inglise keeles). Lisateavet selle kohta, kuidas käituda, kui töötajal on koroonaviiruse kahtlus, leiad siit (eesti keeles).

Vääramatu jõud. Eriolukorra väljakuulutamine ei tähenda seda, et vääramatu jõu asjaolud kohalduvad automaatselt. Eriolukord peab mõjutama konkreetse kohustuse või lepingu täitmist. Seega, kui kohustuse täitmata jätmise põhjustab koroonaviiruse puhang, on võimalik, et seda saab käsitleda vääramatu jõuna. Sellisel juhul on lepingu täitmata jätmine põhjendatud ja võlgniku kohustus kustutatakse (va rahaline kohustus). Loe lisa siit.

Notarid, kohtud ja pangad. Notarid, kohtud ja pangad jätkavad tööd. Notaritel ja kohtutel on soovitatud töö ümber korraldada, kasutades rohkem elektroonilisi vahendeid. Pangad kutsuvad samuti kliente üles kasutama pangateenuseid digikanalite kaudu.

Avalikud teenused ja riigiasutused. Enamik riigiasutusi on klienditeenindused sulgenud. Riigiasutused jätkavad avalike teenuste osutamist läbi elektrooniliste kanalite.

Valitsuse toetusmeetmed. Eesti valitsus töötab kavaga, mis aitaks kriisis enim pihta saanud majandussektoreid, nagu majutus- ja reisiettevõtted, kuigi veel pole selge, kui suures mahus need meetmed aitavad teisi sektoreid.

Maksuameti toetus. Hetkel ei ole kehtestatud spetsiifilisi COVID-19 tulenevaid maksumeetmeid. Võimalik on anda sisse taotlus maksete edasilükkamiseks tavaprotseduuri alusel (kuni 20 000 euro suurust summat menetletakse automaatselt, kui teatud usalduskriteeriumid on täidetud), ülejäänud taotlusi menetleb maksuamet. Maksete edasilükkamist on võimalik küsida ettevaatavalt.

Sularahamaksed keelustatud ei ole.

Eesti kodanike Eestisse saabumine ja Eestist lahkumine

Kõiki Eesti kodanikke kutsutakse üles naasma Eestisse esimesel võimalusel. Piiriületuspunktides on kehtestatud tervisekontroll, et tuvastada koroonaviiruse sümptomeid. Riigist lahkumisele piiranguid seatud ei ole, kuid kõikidel kodanikel soovitatakse välisreisid edasi lükata.

Lisainfot leiab välisministeeriumi kodulehelt. 

Välisriikide kodanike Eestisse saabumine ja Eestist lahkumine

Välisriikide kodanikel, kellel ei ole Eesti alalist või ajutist elamisluba, sh nn halli passi või Eestis pereliikmeid, ei ole lubatud riiki siseneda. Välisriikide kodanikel on lubatud kasutada Eestit transiidipunktina teel koduriiki, kui neil ei ole COVID-19 sümptomeid. Piirikontroll kontrollib reisidokumente ja tervisenäitajaid. Riigist lahkumisele piiranguid seatud ei ole.

Lisainfot leiab välisministeeriumi kodulehelt. 

Välismaalt saabunud isikute isoleerimine 14 päevaks. Kõik välismaalt naasnud peavad 14 päevaks isolatsiooni jääma.