Puudujäägid isikuandmete kaitses võivad minna tööandjale kalliks maksma. Seega on oluline aeg-ajalt veenduda, et kõik seadusest tulenevad nõuded on täidetud ja tarvitusele on võetud piisavad kaitsemeetmed, paneb meie nõunik Pirkko-Liis Harkmaa tööandjatele südamele.

Andmekaitse Inspektsioon avaldas hiljuti statistika möödunud aasta andmekaitsealaste rikkumisteadete kohta. Kokku sai Andmekaitse Inspektsioon 2020. aastal 138 rikkumisteadet, mida oli aasta varasema ajaga võrreldes 20% rohkem. Märkimisväärne on aga asjaolu, et üle poole kõikidest rikkumisteadetest puudutas juhtumeid, mis olid seotud töötajate tähelepanematuse ja hooletusega. Ka on Andmekaitse Inspektsiooni teatel varasemast rohkem teavitusi kliendiandmebaasi vargustest, kusjuures kõikide taoliste juhtumite ühiseks nimetajaks oli asjaolu, et kliendiandmebaasid kopeeriti infosüsteemist kaasa seoses teise tööandja juurde tööle asumisega või oma tööandjaga samalaadse teenuse osutama hakkamisega.

Vaata lähemalt Personaliuudiste portaalist.

3. märtsil on võimalik osaleda ka veebiseminaril, kus meie tööõiguse spetsialistid – partner Karin Madisson ja nõunik Pirkko-Liis Harkmaa räägivad lähemalt töösuhete õigusaktide olulisimatest muudatustest ja kohtupraktikast.

Registreeru Äripäeva veebiseminarile siin.