Värske Äripäev lahkab muuhulgas suurte kahtluste all oleva hoiu-laenuühistu ERIALi saneerimisprotsessi. Nimelt püüab ERIAL enne saneerimist ohjad hoiustajatelt endale haarata, muutes end hoiu-laenuühistust hoopis tulundusühistuks. Olukorda kommenteeris teiste ekspertide seas ka meie nõunik Karl Kask, kes on eelnevalt esindanud võlausaldajaid Tere ja Baltika saneerimistes.

Hoiu-laenuühistu vormi muutmine tulundusühistuks enne saneerimismenetlust ei ole keelatud ning õiguslikult on see korrektne. Küll aga ei ole ettevõtlusvormi muutmine saneerimisprotsessides tavapärane. Tegemist on erinevate ühistutega, mis tegutsevad erinevate seaduste alusel. “Hoiustajad paigutasid oma raha kõrge intressi ootuses algselt siiski finantseerimisasutusse, mitte tavalisse tulundusühistusse,” nentis Kask.

ERIAL on ettevõtlusvormi muutmist põhjendanud sellega, et neil ei õnnestu leida kriminaaluurimisega seotud ühistu juhatusse kolme liiget, mida nõuab hoiu-laenuühistu seadus. “Põhjendus on iseenesest õige, kuid tundub isiklikult minule otsitud,” tõdes Kask, kelle sõnul peaks heas usus tegutsev hoiu-laenuühistu ka probleemide korral oma tegevust jätkama samas vormis, säilitades hoiustajatele kõik nende senised õigused. “Hoiustajate õigusi muudetakse ja ühistu kohustusi vähendatakse edaspidi vastavalt saneerimiskavale. Ka hoiu-laenuühistut on võimalik saneerida,” selgitas ta.

,,Hoiustajad peaksid leidma endale ühise juriidilise nõustaja, kes tunneb hästi saneerimise põhimõtteid ja nende huve saneerimisprotsessis kaitseb, hinnates saneerimiskava enne, kui selle üle hääletatakse. Mõistlik oleks leida ka majandusnõustaja, kes samuti hindab kava ja selle realistlikkust. Sealhulgas tuleks hinnata pooleliolevaid kinnisvaraprojekte, mida ERIAL küll alati mainib, kuid mille edukust ei ole võimalik ilma spetsialistita hinnata. Pimesi ei ole mõistlik anda nõusolekuid ja allkirju ühelegi dokumendile, sh poolthäält saneerimiskavale. Kindlasti on oluline summa, mida saneerimiskavaga hoiustajale pakutakse ning selle väljamaksmise tähtaeg,” lisas Kask.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.