Covid-19 kriis põhjustab tõenäoliselt paljude kliiniliste uuringute edasilükkumise või lausa seiskumise. Ravimiamet on avaldanud juhendi kliiniliste uuringute läbiviijatele Covid-19 pandeemia ajal. Juhendi järgi on peamised soovitused, millega tuleks hetkel kliiniliste uuringute läbiviimisel arvestada, järgmised:

  • kõik kliiniliste uuringute läbiviijad peaksid hindama uuringuga kaasnevaid riske ning tagama eelkõige patsiendi ohutuse;
  • sponsorid peaksid kaaluma kliiniliste uuringute jaoks osalejate otsimise ajutist peatamist;
  • kõik protokollist kõrvalekaldumised tuleb hoolikalt dokumenteerida;
  • kui tekib vajadus oluliste muudatuste tegemiseks uuringuplaani, võib muudatused esitada kava alapeatükkidena ning Ravimiamet ja meditsiinieetika komitee on valmis muudatusi läbi vaatama kiirendatud korras;
  • kõik teated Ravimiametile tuleks saata aadressil trials@ravimiamet.ee ning „COVID-19“ peaks olema kirjutatud pealkirjareale.

Kui ülaltoodu osas on tekkinud spetsiifilisemaid küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust!

Allar JõksLise-Lotte Lääne