Soraineni advokaat ja riigihangete ekspert Mario Sõrm rääkis Päevalehele 2022. aasta aprillis riigikogus vastu võetud riigihangete seaduse muutmisest ja sellega seonduvalt ka halduskohtumenetluse seadustiku ning karistusregistri seadustiku muutmise seadusest.

Sõrm ütles, et lõviosa muudatusi küll igapäevaseid hankimisega seotud põhimõttelisi protsesse ei mõjuta, kuid on õigusselguse ning seaduse direktiividega kooskõlas hoidmiseks siiski vajalikud ja kasulikud. Sõrme sõnul on riigihangete seaduse 300 muudatusest ligi 70-80% puhul tegu eelkõige õigusselguse ja Euroopa direktiividega kooskõlastatuse tagamiseks, mis võimaldab praktikas esinenud probleeme edaspidi paremini vältida. Muudatused täpsustasid ka pakkumuse tähtaegasid ja ooteaega.

Kokkuvõttes likvideerivad muudatused mitmeid kitsaskohti. “Makrotasandil saab öelda, et mõned ebamõistlikud regulatsioonid on vähemaks võetud ning kõikidel osapooltel on oma õiguste ja kohustuste osas rohkem selgust,” ütles Sõrm.

Loe artiklit pikemalt Eesti Päevalehest.