Tartu ülikool leidis läbiviidud õiguslikus analüüsis, et Euroopa Liidu kavandatav 750 miljardi euro suurune majanduse taaskäivitamise kava on suure tõenäosusega kooskõlas liidu aluslepingutega.

Analüüsi viis riigikantselei tellimusel läbi meie partner ning Tartu ülikooli õigusteaduskonna Euroopa õiguse õppejõud Carri Ginter koos meie juristi Polina Tšernjakiga.

Analüüsi eesmärk oli selgitada, kas Euroopa Liidu taaskäivitamise kava praegusel kujul on kooskõlas EL-i aluslepingutega.

“Põhimõtteliselt me jõudsime oma analüüsiga sinnamaani, et EL-i õigus sellise lahenduse korral takistusi ette ei näe, et seal väljapakutud viisid, kuidas EL võtab laenu otse eelarvevälistele projektidele, mida liikmesriikides edasi rakendatakse, põhimõtteliselt on EL-i pädevuses,” selgitas Carri.

Eraldi küsimus oli selles, kas liikmesriigid on andnud EL-ile õiguse selles valdkonnas tegutseda. Ginteri kinnitusel on aluslepingutes sellised sätted olemas.

Loe täpsemalt ERR-ist.