Kohaliku finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia eestvedamisel koostati ja avaldati täna juhend rahapesu riskide hindamiseks. Spetsialistide töörühma juhtis ning suunise valmimisse panustas ka meie finants- ja kindlustusõiguse jurist Monika Tomberg.

Fookus ettevõtete toetamisel

Koostatud abimaterjali eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel. Juhendile on tagasiside andnud Finantsinspektsioon, Rahapesu andmebüroo ja Rahandusministeerium. “Loodame, et need suunised on omamoodi kvaliteedimärk Eesti ettevõtete koostööle rahapesu tõkestamisel,” selgitas Monika.

Nelja tüüpi riskid

Lähtuvalt tunnustatud praktikast jaotavad ka valminud suunised rahapesuga seotud riskid neljaks:

  • Klientidega seotud riskid;
  • riikide või tegevuspiirkondadega seotud riskid;
  • toodete, teenuste või tehingutega seotud riskid;
  • suhtluskanalitega seotud riskid.

Juhendis on iga kategooria all on välja toodud konkreetsed võimalikud riskitaset mõjutavad tegurid koos selgitusega. Kokku on abimaterjalis vaadeldud ligi 60 erinevat riskifaktorit, tuginedes Eestis tegutsevate krediidiandjate praktikale ja kogemustele.

Vajadus koostööks on suur

Autorite sõnul on vajadus sektoriülese koostöö ja valdkonna maine parandamise järele suur. Eestit ootab ees Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamine, mille käigus uuritakse ka ettevõtete tegevusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Seega on juhis oodatud abivahend finantssektori ettevõtetele.

Materjali koostajad on Monika Tomberg (Sorainen), Gerly Lõhmus (IPF Digital), Kadri Erm ja Fred Sooläte (Placet Group), Kadri Uus (Hüpoteeklaen), Janika Vilms ja Ants Soone (LHV), Sirli Nellis (Bigbank), Hetti Lump (KPMG Law) ja PwC Legal.

Rohkem infot.