Viimasel ajal on Skandinaavia maade kohtutes hulgaliselt kirgi kütnud konkurentsiõigusest tulenev ühispakkujate koostöö keeld. Piirangud on karmid ning nende rikkumiste eest määratavad trahvid hirmutavalt kõrged. Ka Leedus on juba esimesed trahvid lubamatule ühispakkujate koostööle määratud. Eestis on küll tegemist veel avastamata teemaga, kuid Euroopa Liidu õigusest tulenevad põhimõtted kohalduvad meil samamoodi nagu Skandinaavia maades ja Leedus. Seega pole küsimus mitte kas, vaid millal muutub teema siingi aktuaalseks. Selleks, et olla õigel hetkel ühispakkujate koostöö piirangutega juba kursis ning osata nendest tulenevaid riske ühispakkumuste tegemisel hinnata, vaadake meie riigihanketiimi advokaadi Gerli Helene Gritsenko loengut.

Kui sind huvitab mõni konkreetne küsimus, siis saad soovi korral kiirelt hüpata õigesse kohta allolevatele ajalinkidele klikates:

0:30 – Miks see teema oluline on?

3:41 – Kust tuleneb piirang ühispakkujate koostööle ja kuidas seda piirangut sisustada?

17:19 – Tegelikud konkurendid.

27:04 – Potentsiaalsed konkurendid.

40:48 – Konkurentsi kahjustav eesmärk või tagajärg.

47:13 – Erand – tõhususe kasv.

1:01:13 – Kokkuvõte.

Vaata ka loengu slaide.