Riigihanked ja avaliku sektori projektid

Meie kogenud ja tunnustatud professionaalide meeskond Balti piirkonnas pakub õigusnõu seoses riigihangete, avaliku ja era sektori koostöö ning Euroopa Liidu rahastusega. Oleme nõustanud mitmeid keerukaid ja kõrge maksumusega riigihankeid. Näiteks anname igapäevaselt Balti riikide ülest õigusnõu RB Rail AS-ile, mis koordineerib ja viib ellu Baltimaade ajaloo suurimat infrastruktuuriprojekti – mitu miljardit eurot maksvat Rail Baltica ehitust. Ühtlasi oleme aidanud täiustada mitmeid seadusi, sh Balti riikide riigihankeseadusi.

Teadmised sinu ärist

Mis iganes valdkonnas te ka ei tegutseks – olgu selleks ehitus või infrastruktuur, energeetika või bioteadused, tehnoloogia või toiduainesektor – meilt leiate selle ala asjatundjad. Lisaks toetavad meie riigihankeadvokaate selliste nišivaldkondade tippnõustajad nagu majanduskuritegevuse uurimine ja ennetamine või Euroopa Liidu rahastus. Nii saame arvestada kõiki teie vajadusi, mis tahes küsimus vajab lahendamist.

Ühtne löögijõud

Kui vajate õigusabi mis tahes Balti riigis, saate meie näol enda käsutusse algusest lõpuni ühtse meeskonna. Teil tarvitseb vaid võtta ühendust oma advokaadiga ning teie ülesande täitmiseks pannakse kokku sobiv meeskond, kuhu on vajadusel kaasatud ka teiste valdkondade ja riikide spetsialistid, et tagada hankedokumentide efektiivne koostamine, kliendi esindamine või mis tahes muu õigusabi andmine, ja seda mitte ainult riigihankega seotud küsimustes, vaid ka muudes seotud õigusvaldkondades.

Saame olla abiks

 • strateegiline ja menetlust puudutav õigusnõu hankijatele ja pakkujatele sisemiste hankeprotsesside korraldamisel, hangete planeerimisel, läbiviimisel ja pakkumuste läbivaatamisel
 • hankedokumentide koostamine, sh ka eriti keerukate riigihangete puhul (nagu läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsioonipartnerlus ning era- ja avaliku sektori koostöö) ning majanduslikult soodsaima pakkumuse hindamiskriteeriumi väljatöötamine
 • pakkumuste seaduslikkuse ja hankenõuetele vastavuse tagamine
 • klientide soovil pakkumuste koostamine ja klientide nimel pakkumuste riigihankel esitamine
 • riigihanke kõikides etappides läbirääkimistel esindamine
 • kohtueelses ja kohtumenetlustes esindamine, sh hanketingimuste, hankijate otsuste ja hankelepingute ebaseaduslike muudatuste vaidlustamine
 • hankijate nõustamine seoses hankija sisemise hankekorralduse ja -tegevusega ning riigihankeauditite läbiviimine
 • riigihangete ning avaliku ja erasektori koostööd puudutavate koolituste läbiviimine
 • Euroopa Liidu rahastust puudutav õigusnõu
 • läbiviidud riigihangete auditeerimine

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Hitachi Zosen Inova

  Nõustasime juhtivat globaalset jäätmeenergeetikaettevõtet seoses suure Leedu riigihankega uue soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitamiseks. Nõustasime klienti hankemenetluse kõikidel etappidel, alates pakkumise struktureerimisest kuni keerukate läbirääkimisteni ametivõimudega ning vaidluste lahendamiseni

  Riigihanke väärtus: üle 350 miljoni euro
 • Õigusnõustaja

  Tiesu namu aģentūra

  Nõustasime riiklikku aktsiaseltsi Liepāja uue vanglakompleksi projekteerimise, ehituse ja järelevalve riigihankega seotud õigusküsimustes

 • Õigusnõustaja

  Rail Baltic

  Nõustasime Rail Balticu raudteeprojekti ühisettevõtet RB Rail hankestrateegia väljatöötamise, projekti elluviimise, hankereeglite koostamise ja hankelepingute sõlmimisega seotud õigusküsimustes

 • Õigusnõustaja

  Ravimite hulgimüüja

  Esindasime Balti riikides tegutsevat suurt ravimite hulgimüüjat 1900 ravimit hõlmavas keerukas riigihankevaidluses Leedu keskse hankijaga. Vaidlus seondus riigihanke- ja ravimiõigusega ning vaidlusküsimuseks oli pakkuja õigus soovitada registreerimata ravimeid, aga ka alternatiivpakkumiste esitamine riigihangetel üldiselt

  Riigihanke väärtus: üle 140 miljoni euro
 • Õigusnõustaja

  Tahkuranna vald

  Esindasime klienti suulisel istungil Riigikohtu halduskolleegiumis, kelle otsuse kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus jäätmekäitluskoht ise valida ning selleks ei pea korraldama riigihanget ega muud konkurssi

 • Õigusnõustaja

  Tallinna Sadam

  Nõustasime olulist riigiettevõtet pärast kahe altkäemaksuvõtmises kahtlustatud juhatuse liikme vahistamist. Korraldasime kriminaalmenetluse raames koostööd riigi peaprokuröriga ja viisime läbi ettevõtte viimase 20 aasta olulisemate lepingute põhjaliku juriidilise auditi

 • Õigusnõustaja

  Expal Systems S.A.

  Nõustasime klienti keerukates küsimustes seoses ELi rahastatud tehnilise abi projektiga laskemoona hävitamiseks Valgevenes

 • Õigusnõustaja

  Kapsch

  Nõustasime intelligentsete transpordisüsteemide tehnoloogia, rakenduste ja teenuste pakkujat seoses Valgevene riikliku elektroonilise kiirteemaksusüsteemi kasutuselevõtuga