Riigihanked ja avaliku sektori projektid

Meie kogenud ja tunnustatud professionaalide meeskond Baltimaades ja Valgevenes pakub õigusnõu seoses riigihangete, avaliku ja era sektori koostöö ning Euroopa Liidu rahastusega. Oleme nõustanud mitmeid väga keerukaid ja kõrge maksumusega riigihankeid. Näiteks anname igapäevaselt regionaalset õigusnõu RB Rail AS-ile, mis koordineerib ja viib ellu Baltimaade ajaloo suurimat infrastruktuuriprojekti – mitu miljardit eurot maksvat Rail Baltica ehitust. Ühtlasi oleme aidanud täiustada mitmeid seadusi, sh Balti riikide riigihankeseadusi.

Teadmised sinu ärist

Mis iganes valdkonnas te ka ei tegutseks – olgu selleks ehitus või infrastruktuur, energeetika või bioteadused, tehnoloogia või toiduainesektor – meilt leiate selle ala asjatundjad. Lisaks toetavad meie riigihankeadvokaate selliste nišivaldkondade tippnõustajad nagu majanduskuritegevuse uurimine ja ennetamine või Euroopa Liidu rahastus. Nii saame arvestada kõiki teie vajadusi, mis tahes küsimus vajab lahendamist.

Ühtne löögijõud

Kui vajate õigusabi mis tahes Balti riigis või Valgevenes, saate meie näol enda käsutusse algusest lõpuni ühtse meeskonna. Teil tarvitseb vaid võtta ühendust oma advokaadiga ning teie ülesande täitmiseks pannakse kokku sobiv meeskond, kuhu on vajadusel kaasatud ka teiste valdkondade ja riikide spetsialistid, et tagada hankedokumentide efektiivne koostamine, kliendi esindamine või mis tahes muu õigusabi andmine, ja seda mitte ainult riigihankega seotud küsimustes, vaid ka muudes seotud õigusvaldkondades.

Saame olla abiks:

  • strateegiline ja menetlust puudutav õigusnõu hankijatele ja pakkujatele sisemiste hankeprotsesside korraldamisel, hangete planeerimisel, läbiviimisel ja pakkumuste läbivaatamisel
  • hankedokumentide koostamine, sh ka eriti keerukate riigihangete puhul (nagu läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsioonipartnerlus ning era- ja avaliku sektori koostöö) ning majanduslikult soodsaima pakkumuse hindamiskriteeriumi väljatöötamine
  • pakkumuste seaduslikkuse ja hankenõuetele vastavuse tagamine
  • klientide soovil pakkumuste koostamine ja klientide nimel pakkumuste riigihankel esitamine
  • riigihanke kõikides etappides läbirääkimistel esindamine
  • kohtueelses ja kohtumenetlustes esindamine, sh hanketingimuste, hankijate otsuste ja hankelepingute ebaseaduslike muudatuste vaidlustamine
  • hankijate nõustamine seoses hankija sisemise hankekorralduse ja -tegevusega ning riigihankeauditite läbiviimine
  • riigihangete ning avaliku ja erasektori koostööd puudutavate koolituste läbiviimine
  • Euroopa Liidu rahastust puudutav õigusnõu
  • läbiviidud riigihangete auditeerimine

Võta meiega ühendust