Tulemusi ei leitud

Palun proovi teisi filtreid

 • Aku Sorainen: Kehtestame riigikaitsemaksu ja toome osa rahast vastuostudega Eestile tagasi!

  Väljaanded / Aku Sorainen / Äripäev

  Meie vanempartner Aku Sorainen kirjutas Äripäevas avaldatud arvamusloos, et Eesti peab riigikaitses kärmelt otsuseid langetama, et oma kaitsevõimet oluliselt tugevdada. Oli aeg, mil Eesti poliitikutel oli selge ja inspireeriv visioon tuleviku osas: saavutada iseseisvus, jõukus, digitaliseeritus ning liituda Euroopa Liidu ja NATO-ga. Kui need eesmärgid saavutati, tekkis visioonipuudus. Maslow vajaduste hierarhiale tuginedes, kui esimesed vajadused […]

 • Terviklik hankealane tugi SMIS Internationalile

  Nõustasime SMIS Internationali Ida-Riia Ülikoolihaigla hankes osalemisel, kus haigla soovis lepingut ühekordsete materjalide ja instrumentide tarnimiseks interventsionaalse radioloogia protseduuride jaoks. Sorainen abistas klienti kogu hankemenetluse vältel, alates registreerimisest Läti e-hangete süsteemis, pakkumisdokumentide ettevalmistamisest ja nende esitamisest ning haigla selgitustaotlustele vastamisest. Kliendile anti üldleping ja varustamise leping kõikide taotletud hankepositsioonide kohta. Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Kadri […]

 • Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?

  Video / Dr Kadri Härginen

  Soraineni riigihangete valdkonna juht, partner Kadri Härginen avab loengus pakkuja hoolsuskohustuse olemust. Kuigi hoolsa pakkuja mõistet ei tunne riigihangete seadus ega ka riigihankedirektiivid, on nii haldus- kui ka kohtupraktikas omistatud hoolsale pakkujale rida kohustusi. Kadri ettekanne aitabki Eesti haldus- ja kohtupraktika ning Euroopa Kohtu praktika pinnalt välja selgitada, kui hoolas peab pakkuja riigihangetes olema.

 • Kõrvaldamine varasemate hankelepingute rikkumise eest

  Video / Mario Sõrm

  Soraineni hankekooli videos räägib riigihanketiimi advokaat Mario Sõrm pakkuja kõrvaldamisest olukorras, kus pakkuja on varasemalt rikkunud hankelepinguid. Mario avab vastava kõrvaldamise aluse elemente ja selgitab kohtupraktikale toetudes nende elementide sisustamist. Samuti käsitleb Mario kaalutluse teostamist ja otsuse põhjendamist ning selgitab rikkumise andmete esitamise tähtsust.

 • (Äri)võimalused ja takistused tulevikumaavarade ja kriitiliste toormete kasutuselevõtmisel

  Loodusressursid on meie rahvuslik rikkus, mille targalt kasutamine ja väärindamine aitab kaasa Eesti majanduse arengule. Tulevikumaavarade olemasolu kaardistamine, kasutuselevõtmise soodustamine ja väärindamine on seatud prioriteediks nii Euroopa Liidus kui Eestis. Kaalumisel on tulevikumaavarade kontsessioonimehhanismi loomine. Prioriteediks on ka ringmajanduse edendamine, sh võimekus muuta tööstuslikud jäätmed väärtuslikuks tooraineks. Ärihommikul arutati maavarade ja kriitiliste toorainete kasutuselevõtmise plaane […]

Soovid meie uudiskirju?

Registreeru

Otsi viimaseid postitusi

Ava filtrid Soovid meie uudiskirju?

Ärivaldkond

Õigusvaldkond

Riik

Kuupäev

Kuupäev