Tulemusi ei leitud

Palun proovi teisi filtreid

 • Karistused riigihangete seaduse rikkumise eest

  Video / Norman Aas

  Meie partner Norman Aas avab põnevat, kuid siiani väga vähe käsitletud teemat – hankija karistusõiguslikku vastutust riigihangete seaduse rikkumise eest. Loengus selgitatakse hankija tegevuste kvalifitseerumist nii väärtegudeks kui ka kuriteoks ning käsitletakse eraldi selles kontekstis juriidiliste isikute vastutust ja sellest vabanemise võimalusi. Kui sind huvitab mõni konkreetne küsimus, siis saad soovi korral kiirelt hüpata õigesse […]

 • Uued kohustused suuremahulistele riigihangetele ja rahandusministeeriumi strateegiamuudatused

  Väljaanded / Mario Sõrm

  Kolmandate riikide subsiidiumite määrus toob suuremahuliste riigihangete puhul uusi kohustusi Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Liit vastu määruse 2022/2560. See näeb riigihangete puhul, mille eeldatav maksumus ületab 250 miljonit eurot, pakkujatele ette kohustuse teavitada hankijaid kolmandatest riikidest saadud rahalise toetuse kohta ja hankijatele ette kohustuse teatud toetuste kohta Euroopa Komisjoni teavitada. Kui pakkuja ja temaga […]

 • Tallinna linn ja Utilitas loovad ühisettevõtte

  Nõustame Tallinna linnavalitsust koostööleppe sõlmimisel Eesti energiakontserniga Utilitas eesmärgiga luua kaugküttevaldkonna ühisettevõte AS Utilitas Tallinna Soojus, mis hakkab 33,34% ulatuses kuuluma Tallinna linnale ja 66,66% osaühingule Utilitas. Loodav ühisettevõte on valdusettevõte, mis juhib investeeringuid Tallinna piirkonnas, soojuse müümist jätkab Utilitas Tallinn. Energiasõltumatus ja stabiilne hind Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saab Tallinn ühisettevõtte kaudu võimaluse rajada […]

 • Sorainen on edukalt esindamas kliente finantskorrektsiooni otsuste vaidlustamisel

  Esindame mitmeid riigieelarvest või Euroopa Liidu vahenditest makstud toetuste saajad vaidluses Eesti riigiga, keda esindab vaidlustes Riigi Tugiteenuste Keskus. Toetuste tagasi nõudmine Viimastel aegadel on üheks kasvavaks haldusvaidluste trendiks saanud vaidlused rakendusüksuste finantskorrektsiooni otsuste üle. Inimkeeli tähendab see seda, et vaieldakse selle üle kas riik saab toetuse saajalt tagasi nõuda riigieelarvest või Euroopa Liidu vahenditest […]

 • Riigihangete seaduse muudatused likvideerivad mitmed kitsaskohad

  Väljaanded / Mario Sõrm / Eesti Päevaleht

  Soraineni advokaat ja riigihangete ekspert Mario Sõrm rääkis Päevalehele 2022. aasta aprillis riigikogus vastu võetud riigihangete seaduse muutmisest ja sellega seonduvalt ka halduskohtumenetluse seadustiku ning karistusregistri seadustiku muutmise seadusest. Sõrm ütles, et lõviosa muudatusi küll igapäevaseid hankimisega seotud põhimõttelisi protsesse ei mõjuta, kuid on õigusselguse ning seaduse direktiividega kooskõlas hoidmiseks siiski vajalikud ja kasulikud. Sõrme […]

Soovid meie uudiskirju?

Registreeru

Otsi viimaseid postitusi

Ava filtrid Soovid meie uudiskirju?

Ärivaldkond

Õigusvaldkond

Riik

Kuupäev

Kuupäev