Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos teisininkė. Specializuojuosi civilinių bei administracinių ginčų srityje ir drauge su komanda atstovauju klientų interesams teisminiuose bei arbitražo procesuose. Taip pat konsultuoju klientus intelektinės nuosavybės klausimais, padedu jiems užtikrinant tinkamą intelektinės nuosavybės įgijimą, naudojimą bei apsaugą.

Daugiau

Ginčų sprendimas. Rengiu procesinius dokumentus atstovaujant klientus teismuose, tarptautinėse ir nacionalinėse arbitražo institucijose, atlieku analizes ir teikiu teisines išvadas. Taip pat prisidedu atstovaujant klientams Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Intelektinė nuosavybė. Konsultuoju klientus prekių ženklų, patentų, dizaino ir autorių teisių apsaugos klausimais. Kartu su komanda atstovauju klientams nacionaliniame Valstybiniame Patentų Biure bei sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisės apsaugos teismuose.

Nuolatinis tobulėjimas ir tarptautinė patirtis. Profesinis tobulėjimas ir žinių gilinimas tiek naujose, tiek jau seniau praktikuojamose srityse, yra neatsiejama teisininko profesijos dalis. Dėl šios priežasties nuolat dalyvauju tarptautinėse konferencijose ir mokymuose. Taip pat teko dalyvauti „Willem C. Vis Moot“ tarptautinio komercinio arbitražo bei „ELSA Start“ inscenizacijose. Savo žinias apie Europos Sąjungos reguliavimą, tarptautinės privatinės teisės ir komercinio arbitražo dalykus gilinau Gento universitete, Belgijoje, mainų programos metu.

Akademinė veikla. Mano magistro darbas apie procesines problemas, kylančias įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises, buvo įvertintas aukščiausiu balu. Esu parengusi du mokslinius straipsnius intelektinės nuosavybės ir civilinio proceso teisės temomis, kurie buvo publikuoti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinės draugijos straipsnių rinkinyje „Teisės mokslo pavasaris“.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • Gento universitetas, Belgija (mainų programos studentė)

Priklausau šioms organizacijoms

  •  Lietuvos advokatūra