Andele Mandele PAY uztur portālu andelemandele.lv, kas ir viena no lielākajām tirdzniecības platformām Latvijā. Reģistrētās elektroniskās naudas iestādes status dos iespēju portāla andelemandele.lv klientiem iekšienē par preci norēķināties ar elektronisko naudu. Tas uzlabos gan norēķinu drošību, gan arī atvieglos norēķinu kārtību starp klientiem.

Reģistrētā  elektroniskā naudas iestāde

Reģistrētā  elektroniskā naudas iestāde ir komercsabiedrība, kas ir tiesīga emitēt elektronisko naudu un sniegt noteikta veida maksājumu pakalpojumus. Latvija ir reģistrētas 7 reģistrētās elektroniskās naudas iestādes (pēdējā no tām tika reģistrēta 2017. gadā). Papildu pastāv licencētās elektroniskās naudas iestādes, kurām ir tiesības sniegt plašāka spektra maksājuma pakalpojumus un sniegt savus elektroniskās naudas iestādes pakalpojumus ārpus Latvijas. Latvijā ir tikai 2 licenzētās elektroniskās naudas iestādes.

Mūsu ieguldījums projektā

Sniedzām pilna spektra juridisko palīdzību, sākot ar projekta strukturēšanu no juridiskā skatu punkta, gan no elektroniskās naudas iestādes sniegto pakalpojumu puses (ieskaitot kā darījumi tiktu strukturēti portālā andelemandele.lv starp portāla lietotājiem), gan arī saistībā ar  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un sankciju jomu. Sniegtā juridiskā palīdzība ietvēra arī iesaisti sadarbībā ar finanšu un IT konsultantiem, dokumentācijas izstrādi (procedūru, līgumu izstrādāšanu, pārējo konsultantu izstrādātās dokumentācijas pārskatīšanu), regulāru komunikāciju ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju – iestādi, kas vērtēja iesniegto dokumentāciju un reģistrēja Andele Mandele PAY kā reģistrēto elektronisko naudas iestādi.

Mūsu komanda

Projektu vadīja zvērināta advokāte Inese Heinacka kopā ar partneri, zvērinātu advokātu Rūdolfu Eņģeli. Projektā tika arī iesaistīts vecākais jurists Edvīns Draba attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un sankciju jomu.