Mēs kā vietējie konsultanti Latvijā pārstāvējām globālu, neatkarīgu ieguldījumu sabiedrību Ardian saistībā ar Competence Call Center Group (CCC), viena no vadošajiem Biznesa procesu ārpakalpojumu sniedzējiem Eiropā, pārdošanu sabiedrībai TELUS International, TELUS Corporation meitas sabiedrībai.

Darījuma noslēgums būs atkarīgs no konkurences iestāžu atļaujas.

Darījumā iesaistītā komanda – Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus, zvērināts advokāts Jānis Bite un juriste Līva Aleksejeva.