Mūsu publisko iepirkumu komanda sniedza pro bono palīdzību Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai atklāta konkursa “Vieglo pasažieru automašīnu iegāde “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības” vajadzībām” dokumentu sagatavošanā. Mūsu palīdzība ietvēra iepirkuma nolikuma un tā pielikumu sagatavošanu, kā arī konsultēšanu par “tīrā” autotransporta iepirkuma prasību piemērošanu.

Klientam konsultācijas sniedza zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika kurai palīdzēja juriste Katrīna Bičevska un jurista palīdze Sabīne Stirniņa.