Mēs palīdzējām Džeimsam Jānim Berdiganam, Printify – Latvijas pēc-pieprasījuma drukas uzņēmuma – dibinātājam, dibināt un reģistrēt fondu Latvijā – “Berdiganu Fonds, ar mīlestību Latvijai”.

Fonda mērķis ir stiprināt jaunuzņēmumu ekosistēmu un veicināt pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku, kā arī izveidot kopstrādes telpas jaunuzņēmumu un inovāciju veicināšanai.

Mēs ar prieku sniedzām konsultācijas Dž.Berdiganam fonda pārvaldības struktūras un nodokļu jautājumos, kas saistīti ar iemaksām fondā.

Mūsu komandu vadīja partneris Jānis Taukačs, vecākā juriste Zane Paeglīte un piesaistītais konsultants Mārtiņš Rudzītis.