Mūsu iepirkumu eksperti pārstāvēja pilna servisa IT uzņēmumu Capital strīdā par objektīvu datu sniegšanu par videokaršu testēšanas veiktspēju.

Apstrīdētajā konkursā Latvijas policija plānoja iegādāties augstas veiktspējas klēpjdatorus un noteica, ka videokartes veiktspējai jāatbilst tīmekļa vietnē https://www.videocardbenchmark.net publicētajam rādītājam. Tomēr minētajā vietnē publicētie rezultāti mainās katru dienu. Tas radīja strīdu ar līgumslēdzēju iestādi par to, kurā brīdī tīmekļa vietnes rezultāti būtu jāņem vērā, kā tie būtu jādokumentē un kam tie būtu jādokumentē. Tā kā konkursa specifikācijās šādas detaļas nebija reglamentētas, līgumslēdzējai iestādei nācās pārtraukt iepirkumu, lai veiktu būtiskus grozījumus konkursa dokumentācijā – noteiktu objektīvi pārbaudāmus izpildes rādītājus.

Strīds liecina par to, ka ir mainījusies IT aparatūras publisko pircēju pieeja, kuri cenšas to iegādāties, pamatojoties uz faktiskās veiktspējas datiem, nevis ražotāja norādītajiem tehniskajiem parametriem. Tomēr tas no pircēja prasa lielāku rūpību, lai pielāgotu nozarē pieņemto veiktspējas mērīšanas praksi piemērojamiem tiesību aktiem.

Mūsu komanda

Mūsu komandu vadīja zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika un atbalstīja juriste Katrīna Bičevska.