Mēs sniedzām juridisko palīdzību un pārstāvējām mūsu klientu – enerģētikas sektora uzņēmumu – strīdā, kas saistīts ar korporatīvajiem jautājumiem un konkrētāk – ar valdes atbildību.

Klienta pārstāvība

Mēs sniedzām pilnu juridisko atbalstu visā strīda risināšanas gaitā. Mēs konsultējām klientu un sagatavojām dokumentus, kas nepieciešami civilprocesa uzsākšanai, pārstāvējām klientu tiesā un izmeklēšanas iestādē, vadījām pārrunas ar otru strīda pusi un palīdzējām klientam noslēgt izlīgumu.

Juridiskais strīds tika izbeigts ar abpusēji izdevīgu vienošanos par izlīgumu.

Mūsu komandu vadīja partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš. Klientu konsultēja un procesā pārstāvēja arī zvērinātas advokātes Agita Sprūde un Katrīna Salmgrieze. Vērtīgu ieguldījumu sniedza juriste Krista Niklase.