Mūsu komanda sadarbojas ar CATA – klientu, kura labā Sorainen panāca nozīmīgu spriedumu par iepirkuma līguma nelikumīgu grozījumu atcelšanu par labu tā konkurentam, lai saņemtu kompensāciju par juridiskajiem izdevumiem šajā lietā. Latvijas tiesību aktos bija noteikts, ka valsts atlīdzība par juridiskajiem izdevumiem nedrīkst pārsniegt aptuveni 50 EUR par stundu, taču Satversmes tiesa šo noteikumu atcēla. Valdība joprojām nav pieņēmusi jaunas pamatnostādnes, un administratīvās tiesas turpina piemērot atceltajai regulai tuvus ierobežojumus, kas ir vismaz trīs reizes zemāki par tirgus likmi.

Mēs esam palīdzējuši klientam veiksmīgi novest strīdu līdz Augstākajai tiesai. Spriedums šajā lietā gaidāms 2025. gadā.

Mūsu komandu vadīja zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika un atbalstīja juriste Katrīna Bičevska.