Mēs konsultējām Latvijas Sporta federāciju padomi saistībā ar iespējamo sporta pārvaldības modeļa izveidi, kura centrā būtu viena organizācija, kas varētu tikt izveidota reorganizējot Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju.

Reorganizācija saplūšanas ceļā ir juridisks mehānisms, kā biedrības var izveidot vienotu organizāciju. Mērķis šādai organizācijai bija, lai sporta pārvaldības modelis būtu caurspīdīgs un vienkāršs, efektīvs sadarbībā ar valsti un pašvaldībām,  kā arī, lai organizācija darbotos, kā vienots finansējuma avotu un aktīvu pārvaldītājs.

Mūsu iesaiste

Sorainen veiktās analīzes mērķis bija nonākt pie ceļa kartes, jeb būtiskākajiem soļiem tieši no juridiskā viedokļa, lai šādu sporta pārvaldības modeli varētu ieviest. Mēs izstrādājām arī  priekšlikumus jaunās organizācijas pārvaldes institūciju izveidei, lēmumu pieņemšanas kārtībai, biedru statusam un tiesību apjomam jaunajā organizācijā.

Mūsu komanda

Sorainen komandā bija Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus un vecākā juriste Zane Paeglīte.