Sorainen sniedz pro bono (bezmaksas) juridisko palīdzību Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijai. 2021. gada 8. martā iesniegts pieteikums administratīvajā tiesā saistībā ar Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto aizliegumu sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā jeb ārstniecības personām, kas reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā.

2021. gada 11. martā Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas pieteikumu un ierosinājusi lietu, pieaicinot atbildētājas Latvijas Republikas pusē Ministru kabinetu un uzdodot Ministru kabinetam mēneša laikā sniegt tiesai paskaidrojumus par pieteikumus. Gadījumā, ja tiesa apmierinās asociācijas pieteikumu par rīkojuma atcelšanu daļā, ārstniecības personas, kuras reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā, varēs sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus. Tāpat tiesa pieņēmusi arī lūgumu par pagaidu noregulējumu – apturēt minēto aizliegumu līdz tiesas spriedumam. Lūgumu par aizlieguma apturēšanu tiesa izskatīs 2021. gada 8. aprīlī.

Pieteikumā norādīts, ka gan kosmētiķis, gan skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā var strādāt ne tikai ārstniecības iestādēs, bet arī privātos uzņēmumos vai individuāli. Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu minētajām personām ir atļauts sniegt pakalpojumus, strādājot ārstniecības iestādē. Turpretim asociācijas biedriem jeb ārstniecības personām ar tādu pašu kvalifikāciju, kas identiskus pakalpojumus ar vienādām higiēnas prasībām nesniedz ārstniecības iestādē, ir aizliegts strādāt. Tādējādi radīta nevienlīdzīga situācija un negodīga konkurence tirgū starp vienādas kvalifikācijas ārstniecības personām.

Minētais aizliegums ir spēkā jau no 2020. gada 6. novembra, kopā sasniedzot jau vismaz 14 nedēļu ilgu periodu, kurā minētajiem speciālistiem ir pilnīgā aizliegts strādāt. Šāds aizliegums ne tikai kropļo konkurenci, bet arī ierobežo (pat pēc būtības atņem) personu pamattiesības, un pārkāpj vienlīdzības un samērīguma principu.

Asociācija iesniegusi pieteikumu administratīvajā tiesā, lūdzot atcelt Ministru kabineta rīkojumu daļā, ar kuru aizliegta skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana ārstniecības personām, kuras reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā. Attiecīgi tiek lūgts ļaut strādāt visiem speciālistiem, nevis tikai ārstniecības iestādēs strādājošiem.

Asociācijai pro bono palīdzību šajā lietā sniedz vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Viktorija Jarkina, partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, jurists Linards Ābelīte un jurista palīdze Krista Niklase.