Sorainen palīdzēja SIA “Novadu Ziņas” – laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” izdevējam – veiksmīgi aizstāvēt savas intereses Latvijas Mediju ētikas padomē par biedrības “Tukuma Balss” izdevuma pieļautajiem ētikas pārkāpumiem.

Ētikas kodeksa pārkāpumi

Pamatojoties uz SIA “Novadu Ziņas” sūdzību, Ētikas padome 2020. gada 18. jūnijā sniedza atzinumu par “Tukuma Balss” darbībā konstatētajiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Ētikas padomes ieskatā pret “Neatkarīgo Tukuma Ziņu” galveno redaktori vērsti apvainojumi, kas neatbilst elementāriem morāles un mediju kultūras līmenim un ir pretēji Ētikas kodeksā nostiprinātajam cieņas un savstarpējās saskarsmes principam.

Ētikas padome konstatē arī godprātības principa pārkāpumus – izdevums “Tukuma Balss” tendenciozi pārveidojis svešus citātus pretēji sākotnēji izteiktās idejas jēgai, norādījis nepatiesu informāciju par interviju veicēju, kā arī intervijās nenošķir viedokļus no faktiem.

Mūsu komanda

Šajā lietā juridisko palīdzību nodrošināja partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone kopā ar partneri, zvērinātu advokātu Andri Tauriņu, un advokātiem darbā palīdzēja jurista palīdze Katrīna Bičevska.