Mūsu strīdu risināšanas komanda nodrošināja aizstāvību klientiem, kuri, cenšoties panākt psiholoģiskās vardarbības izbeigšanu darba vidē, tika iesaistīti darba devēja iniciētā kriminālprocesā par neslavas celšanu un izspiešanu.

Mūsu komanda aktīvi iesaistījās jau pirmstiesas kriminālprocesā, kriminālprocesu veicošajām amatpersonām sniedzot detalizētu, pierādījumos balstītu faktisko apstākļu izklāstu un skaidrojumu par to juridisko novērtējumu. Ātrā un efektīvā taisnīga krimināltiesisko attiecību noregulējuma panākšanā būtiska nozīme ir bijusi sadarbībai ar kriminālprocesu veicošajām amatpersonām. Mūsu komanda ir spējusi attiecīgās lietas kontekstā izskaidrot, ka personas nevar saukt pie kriminālatbildības un sodīt par citām personām paziņotiem faktiem, kas atbilst patiesībai. Tāpat izdevies kriminālprocesu veicošās amatpersonas pārliecināt, ka apgalvojums par izspiešanu nevar tikt balstīts tikai subjektīvā personas priekšstatā par noteiktu vārdu un izteikumu nozīmi, neņemot vērā teiktā kopējo kontekstu.

Komandā strādāja partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš un zvērināta advokāta palīdzes Ērika Gribonika un Krista Niklase.