Mēs veiksmīgi pārstāvējām Nīderlandē dibinātu globālu ilgtspējas risinājumu sniedzēju kā kreditoru parādu piedziņā no Latvijā dibināta uzņēmuma, kas nodarbojas ar CO2 emisijas kvotu tirdzniecību.

Mūsu iesaiste

Mūsu pakalpojumi ietvēra sarunas ar parādnieku, pārstāvību tiesiskās aizsardzības procesā un vēlāk arī parādnieka maksātnespējas procesā.

Pamatojoties uz mūsu rīcību tika izbeigts tiesiskās aizsardzības process, kurus parādnieks bija ļaunticīgi uzsācis, lai novilcinātu parāda piedziņu vai, lai izvairītos no maksātnespējas procesa. Vēlāk, mēs sastādījām maksātnespējas pieteikumu, pamatojoties uz kuru tiesa ierosināja parādnieka maksātnespējas procesu.

Mūsu turpmākais darbs ietvēra kreditora prasījuma sagatavošanu un iesniegšanu parādnieka maksātnespējas administratoram, saziņu ar administratoru un maksātnespējas procesa gaitas uzraudzību.

Klienta ieguvums

Rezultātā mūsu klients atguva lielāko daļu no sava pamatprasījuma pret parādnieku, kas nenodrošinātam kreditoram maksātnespējas procesā Latvijā ir retums.

Mūsu komanda

Mēs konsultējām klientu ciešā sadarbībā ar licencētu advokātu Carl Walker no Schjødt advokātu biroja (Londonas birojs). Sorainen komandas sastāvā bija partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets un vecākais jurists Edvīns Draba.