Palīdzējām starptautiskai bezpeļņas organizācijai “Reach for Change” sagatavot līgumus, kurus paredzēts noslēgt ar organizācijas atbalsta partneriem un programmas dalībniekiem Latvijā.

Par Reach for Change

“Reach for Change” mērķis ir atbalstīt sociālos uzņēmējus ar inovatīvām idejām, kuras palīdzēs uzlabot bērnu un jauniešu dzīvi. “Reach for Change” meklē vietējos sociālos uzņēmējus un dod viņiem iespēju attīstīt un pavairot inovatīvus risinājumus, kas palīdz bērniem uzlabot dzīvi. “Reach for Change” tika dibināta Zviedrijā 2010. gadā, bet tagad tā strādā jau 18 valstīs Eiropā un Āfrikā, atbalstot 1200 vietējos sociālos uzņēmējus un sasniedzot vairāk nekā 4,3 miljonus bērnu un jauniešu.

Mūsu pakalpojumi un klienta komanda

Palīdzība tika sniegta “Reach for Change” Sorainen programmas “Shared Mission” ietvaros. “Shared Mission” programma ir mūsu iniciatīva, kas piedāvā bezmaksas juridiskās un nodokļu konsultācijas 100 000 EUR vērtībā sociāli atbildīgiem projektiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kuru mērķis ir sekmēt vietējo un globālo kopienu labklājību jebkādā formātā un veidā.

Izsakot pateicību par palīdzības sniegšanu, “Reach for Change” ir iekļāvusi Sorainen savu partneru sarakstā, kas palīdz īstenot pozitīvas izmaiņas, atbalstot viņu organizāciju.

“Reach for Change” saņēma konsultācijas no zvērināta advokāta palīdzes Lindas Reneslāces, vadošās speciālistes Aijas Lasmanes, juristes Annas Bogdanovas un jurista palīdzes Kristas Niklases.